FSOGladPask2

Välkommen till FSO!


FSO är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag –  ”Att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns rätt till utbildning oavsett huvudman för förskolan/skolan/fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen. FSO ska särskilt verka för att lika villkor och lika möjligheter även ska omfatta barnen/eleverna när de tar sina första steg på sitt livslånga lärande i verksamheter som drivs av idéburna huvudmän samt arbeta för långsiktigt hållbara livsvillkor för organisationens medlemmar”.

Här kan du läsa mer om FSO!

FSO definierar idéburen välfärd

FSO:s definition av idéburen förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg:
Aktörer som bygger sin verksamhet på en demokratisk värdegrund samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i olika företagsformer; föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar – och där den eventuella vinsten inte är målet utan ett medel för fortsatt utveckling.

Läs mer här.

Aktuellt för medlemmar

Klicka här för aktuell information för FSO:s medlemmar


© Copyright FSO

Glad Påsk!

FSO:s kansli är stängt för påskfirande och öppnar igen på tisdag den 14 april.

Aktuell information från FSO om coronaviruset covid-19

Klicka här för att komma till aktuell information som berör dig i förskolan.

FSO-dagen uppskjuten

Rikskonferensen för rektorer i förskolan och FSO-dagen har skjutits upp på grund av den rådande corona-pandemin. Klicka här för mer information.

Samtal kring

IV - Idéburen välfärd

Klicka här för information om och inbjudan till samtal om bransch- och intresseorganisationen IV - Idéburen välfärd.
------
Klicka här för att läsa mer om IV!

Anmäl dig till

FSO:s rektorsutbildning

Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmäl-ningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen. FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan omfattar tio heldagar och börjar i oktober 2020 i Stockholm.
Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.

Klicka här för mer information och anmälan.

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Jourtelefon för akuta ärenden
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Nätverk för rektorer och huvudmän
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra ramavtalspartners
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för rektorer i förskolan
 • Har du råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!