2013053013699156696XHdIw1c

Välkommen till

FSO Fria förskolor!


FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag –  "att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns rätt till utbildning oavsett huvudman för förskolan. FSO ska därtill verka för att lika villkor och lika möjligheter även ska omfatta barnen på fria förskolor när de tar sina första steg på sitt livslånga lärande samt arbeta för långsiktigt hållbara livsvillkor för organisationens medlemmar." 

Här kan du läsa mer om FSO!

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Jourtelefon för akuta ärenden
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Nätverk för förskolechefer och huvudmän
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra ramavtalspartners
 • Medlemstidningen FSO-Bladet fyra gånger/år
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för förskolechefer
 • Har du råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!


© Copyright FSO Fria förskolor

Rädda din förskola

- maila din politiker!

Efter den uppmärksammade manifestationen på Gustaf Adolfs Torg är det nu dags att ta nästa steg:
Maila politikerna i kommunstyrelsen och förskolenämnden i Göteborg och berätta hur den nya resursfördelningsmodellen slår mot din förskola.

Du hittar alla e-postadresser här!

Manifestation för barnen i Göteborg

Klicka här för att se hur det gick!

Aktuellt för medlemmar

Klicka här för aktuell information för FSO:s medlemmar

Platser kvar på kurser

Det finns platser kvar på följande kurser:

Dataskyddsförordningen - 3 platser
2 oktober i Göteborg.
Huvudmannaansvar - allmän - 3 platser
5 oktober i Göteborg
Smitta, hygien och livsmedelshantering
9 november i Malmö.

Klicka på länkarna ovan för mer information.