Tvatta handerna2(1)Tvatta handerna2KrisinfoFSO-Rabatter2FSO_vinst till valfardenSkolinsp2IV-info-2-22013053013699156696XHdIw1c

Välkommen till FSO!


FSO är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag –  ”Att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns rätt till utbildning oavsett huvudman för förskolan/skolan/fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen. FSO ska särskilt verka för att lika villkor och lika möjligheter även ska omfatta barnen/eleverna när de tar sina första steg på sitt livslånga lärande i verksamheter som drivs av idéburna huvudmän samt arbeta för långsiktigt hållbara livsvillkor för organisationens medlemmar”.

Här kan du läsa mer om FSO!

FSO definierar idéburen välfärd

FSO:s definition av idéburen förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg:
Aktörer som bygger sin verksamhet på en demokratisk värdegrund samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i olika företagsformer; föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar – och där den eventuella vinsten inte är målet utan ett medel för fortsatt utveckling.

Läs mer här.

Aktuellt för medlemmar

Klicka här för aktuell information för FSO:s medlemmar

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Jourtelefon för akuta ärenden
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Nätverk för rektorer och huvudmän
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra ramavtalspartners
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för rektorer i förskolan
 • Har du råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!


© Copyright FSO

Idéburen välfärd behöver en särskild lagstiftning

Mimmi von Troil, generalsekreterare för IV - Idéburen välfärd, efterlyser särskild lagstiftning för idéburna verksamheter.

Klicka här för att se även tidigare publicerade filmer.

Klicka här för att läsa mer om IV!

Nu kan du anmäla dig till FSO:s rektorsutbildning!

FSO har uppgraderat Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan. Klicka här för att läsa mer!

Flera av FSO:s kurser finns nu också som digitala videokonferenser

FSO:s uppskattade kurser Systematiskt kvalitetsarbete för arbetslaget och Huvudmannens ansvar, skollagen och styrelseansvar finns nu att beställa som digitala kurser.

Läs mer här!

Aktuell information från FSO om coronaviruset covid-19

Klicka här för att komma till aktuell information som berör dig i förskolan.