2013053013699156696XHdIw1cGlad sommarGlad sommar 3Glad sommar 2

Välkommen till

FSO Fria förskolor!


FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag –  "att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns rätt till utbildning oavsett huvudman för förskolan. FSO ska därtill verka för att lika villkor och lika möjligheter även ska omfatta barnen på fria förskolor när de tar sina första steg på sitt livslånga lärande samt arbeta för långsiktigt hållbara livsvillkor för organisationens medlemmar." 

Här kan du läsa mer om FSO!

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Jourtelefon för akuta ärenden
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Nätverk för förskolechefer och huvudmän
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra ramavtalspartners
 • Medlemstidningen FSO-Bladet fyra gånger/år
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för förskolechefer
 • Har du råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!


© Copyright FSO Fria förskolor

FSO sommarstängt

FSO:s kansli har stängt för sommarlov. Vi öppnar igen den 6 augusti kl 09.00.

Även FSO:s jourtelefon har stängt under sommaren.

Viktigt meddelande till FSO:s medlemmar i Göteborg

Göteborgs stad har genom sin förskolenämnd beslutat om en ändrad resursfördelningsmodell för förskoleverksamheten, en modell som bland annat kommer att innebära avsevärda bidragssänkningar för FSO:s medlemmar.

Klicka här och ta del av den konsekvensanalys som FSO har gjort, och som har skickats till ansvariga politiker i Göteborg.

FSO:s kurser i höst

- Befattningsutbildning för förskolechefer, Stockholm, 27 september - 25 januari
- Dataskyddsförordningen, Stockholm, 18 september
- Dataskyddförordningen, Göteborg, 2 oktober
Dataskyddsförordningen, Malmö, 16 oktober
- Huvudmannaansvar - allmän, Göteborg, 5 oktober Obs! Nytt innehåll; bl a bidrag, ägarprövning mm. Bland föreläsarna märks Mikael Hellstadius. Kursen ges nu som heldag!
- Smitta, Hygien och Livsmedelshantering, Malmö, 9 november

Ägarprövning införs

Läs mer här.

Köp FSO:s handbok om

dataskyddsförordningen

Klicka här för mer information om hur du beställer. (Gäller endast FSO-medlemmar)