FSO-Rabatter2FSO_vinst till valfardenSkolinsp2IV-info2IV-info(1)FSOdagen2020-82013053013699156696XHdIw1c

Välkommen till FSO!


FSO är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag –  ”Att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns rätt till utbildning oavsett huvudman för förskolan/skolan/fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen. FSO ska särskilt verka för att lika villkor och lika möjligheter även ska omfatta barnen/eleverna när de tar sina första steg på sitt livslånga lärande i verksamheter som drivs av idéburna huvudmän samt arbeta för långsiktigt hållbara livsvillkor för organisationens medlemmar”.

Här kan du läsa mer om FSO!

FSO definierar idéburen välfärd

FSO:s definition av idéburen förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg:
Aktörer som bygger sin verksamhet på en demokratisk värdegrund samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i olika företagsformer; föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar – och där den eventuella vinsten inte är målet utan ett medel för fortsatt utveckling.

Läs mer här.

Aktuellt för medlemmar

Klicka här för aktuell information för FSO:s medlemmar


© Copyright FSO

Sista chansen att boka

din plats till

FSO-dagen 2020!

Det finns fortfarande platser kvar till FSO-dagen den 24 april - men skynda dig, sista anmälningsdag är den 29 februari!

Klicka här för mer information och anmälan (endast FSO-medlemmar).

Rådslag kring

IV - Idéburen välfärd

Klicka här för information om och inbjudan till rådslag om bransch- och intresseorganisationen IV - Idéburen välfärd.
------
Klicka här för att läsa mer om IV!

Anmäl dig till

FSO:s rektorsutbildning

Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmäl-ningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen. FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan omfattar tio heldagar och börjar i oktober 2020 i Stockholm.
Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.

Klicka här för mer information och anmälan.

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Jourtelefon för akuta ärenden
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Nätverk för rektorer och huvudmän
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra ramavtalspartners
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för rektorer i förskolan
 • Har du råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!