Tvatta handerna2(1)Tvatta handerna2KrisinfoFSO-Rabatter2Corona3FSO_vinst till valfardenSkolinsp2IV-info32013053013699156696XHdIw1c

Välkommen till FSO!


FSO är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag –  ”Att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns rätt till utbildning oavsett huvudman för förskolan/skolan/fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen. FSO ska särskilt verka för att lika villkor och lika möjligheter även ska omfatta barnen/eleverna när de tar sina första steg på sitt livslånga lärande i verksamheter som drivs av idéburna huvudmän samt arbeta för långsiktigt hållbara livsvillkor för organisationens medlemmar”.

Här kan du läsa mer om FSO!

FSO definierar idéburen välfärd

FSO:s definition av idéburen förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg:
Aktörer som bygger sin verksamhet på en demokratisk värdegrund samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i olika företagsformer; föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar – och där den eventuella vinsten inte är målet utan ett medel för fortsatt utveckling.

Läs mer här.

Aktuellt för medlemmar

Klicka här för aktuell information för FSO:s medlemmar


© Copyright FSO

Flera av FSO:s kurser finns nu också som digitala videokonferenser

FSO:s uppskattade kurser Systematiskt kvalitetsarbete för arbetslaget och Huvudmannens ansvar, skollagen och styrelseansvar finns nu att beställa som digitala kurser.

Läs mer här!

Kurs i skoljuridik

FSO erbjuder dig som diplomerades vid FSO:s förskolechefsutbildning 2017-2019 att också få den utbildning i skoljuridik som ingår i FSO:s nya befattningsutbildning för rektorer i förskolan.

Läs mer här!

Aktuell information från FSO om coronaviruset covid-19

Klicka här för att komma till aktuell information som berör dig i förskolan.
Sidan uppdaterad 25 maj 2020

Samtal kring

IV - Idéburen välfärd

Klicka här för information om och inbjudan till samtal om bransch- och intresseorganisationen IV - Idéburen välfärd.
------
Klicka här för att läsa mer om IV!

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Jourtelefon för akuta ärenden
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Nätverk för rektorer och huvudmän
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra ramavtalspartners
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för rektorer i förskolan
 • Har du råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!