Tillaggsbelopp3Rektorsutbildning2MedborgFSO-dagen6GodJul22013053013699156696XHdIw1c

Välkommen till

FSO Fria förskolor!


FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag –  "att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns rätt till utbildning oavsett huvudman för förskolan. FSO ska därtill verka för att lika villkor och lika möjligheter även ska omfatta barnen på fria förskolor när de tar sina första steg på sitt livslånga lärande samt arbeta för långsiktigt hållbara livsvillkor för organisationens medlemmar." 

Här kan du läsa mer om FSO!

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Jourtelefon för akuta ärenden
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Nätverk för förskolechefer och huvudmän
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra ramavtalspartners
 • Medlemstidningen FSO-Bladet fyra gånger/år
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för förskolechefer
 • Har du råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!


© Copyright FSO Fria förskolor

Uppdaterat om GDPR

FSO:s information om GDPR har uppdaterats av skoljuristen Mikael Hellstadius. Klicka här för att läsa mer!

Två nya utbildningar

FSO presenterar två nya utbildningar. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Ansökan om tilläggsbelopp

Påminnelse om

avtal för samtycke

Du som är medlem får eller har fått ett mail från FSO med information om FSO:s behandling av personuppgifter. Det är viktigt att ni läser igenom denna information, och bekräftar mottagandet och godkänner FSO:s behandling av personuppgifter enligt GDPR genom att i mail svara till adressen gdpr@fso.se med förskolans namn och medlemsnummer i FSO. Det är också viktigt att ni i mailet anger att ni ger ert samtycke till behandlingen av personuppgifter.

Anmäl dig till

FSO-dagen 2019!

Anmälningstiden till FSO-dagen och Rikskonferensen för förskolechefer 2019 är öppen.

Klicka här för anmälan och mer information om programmet och föreläsarna.

Observera att FSO-dagen och Rikskonferensen för förskolechefer endast är öppna för FSO-medlemmar.

Skynda dig att anmäla dig till FSO-dagen - redan är mer än tre fjärdedelar av platserna bokade!

Aktuellt för medlemmar

Klicka här för aktuell information för FSO:s medlemmar

Chefskonferenserna är tillbaka

FSO:s uppskattade konferenser för förskolechefer är tillbaka. Läs mer här.