Information om coronaviruset covid-19

Uppdaterad 8 april 2020

Med anledning av coronavirus-pandemin har vi samlat aktuell information från FSO och andra organisationer och myndigheter på denna sida. I normalfallet hade denna information varit förbehållen FSO:s medlemmar, men vi vill i nuvarande extrema läge underlätta för samtliga fristående skol- och förskolehuvudmän att ta del av informationen.

FSO:

Stöd för genomförande av årsstämma 
Debattartikel: Ta vara på de fristående förskolorna i coronakrisen
Rekommendationer från FSO (uppdaterad 2020-03-24) 
Brev till FSO:s medlemmar från vd Mimmi von Troil
Handlingsplan för fortsatt verksamhet
Ett pedagogiskt tips på hur man för små barn förklarar vikten av att använda tvål
Information till vårdnadshavare
Om ni behöver stänga förskolan
Uppdatera kontaktlistor med anledning av covid-19

*=senast uppdaterad

FSO - Endast medlemmar

Kontaktlista och mallar för avtal för samarbete (lösenordsskyddad sida) *
FSO-dagen uppskjuten 

*=senast uppdaterad

Externa organisationer och myndigheter:

Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi (SKR)
Bolagsverket - frågor och svar om årsstämma med anledning av coronaviruset
Skolverket om permittering 
Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB)
Krisinformation på andra språk 
Åtgärder med anledning av covid-19 (Regeringen) 
Hur ska du som arbetsgivare agera med anledning av coronaviruset? (Arbetsgivaralliansen)
Frågor och svar (Skolverket)
Information om coronavirus covid-19 (Folkhälsomyndigheten)
Så pratar du med barn om coronaviruset (krisinformation.se)

*=senast uppdaterad

Aktuella länkar för mer information om coronaviruset covid-19:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
1177 Vårdguiden
Skolverket
Rikshandboken barnhälsovård - utbrottshantering inom förskolan

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.


Uppdaterad 8 april 2020© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9