Information om coronaviruset/covid-19

Sidan uppdaterad 10 september 2020

Med anledning av coronapandemin har vi samlat aktuell information från FSO och andra organisationer och myndigheter på denna sida. I normalfallet hade denna information varit förbehållen FSO:s medlemmar, men vi vill i nuvarande extrema läge underlätta för samtliga fristående skol- och förskolehuvudmän att ta del av informationen.

Coronapandemin har lett till att dagens vardag inte är lik den vi tidigare har varit vana vid.

Tillämpningen av myndigheternas och FSO:s rekommendationer kan innebära inskränkningar/förändringar i den vardag som såväl barn och vårdnadshavare som personal är vana vid. Det är därför extra viktigt att ha en nära och konstruktiv dialog mellan vårdnadshavarna och verksamheten.

FSO:

Rekommendationer från FSO (uppdaterad 2020-09-10) *
Entreprenadavtal kommun-förskola 
Brev till FSO:s medlemmar angående "corona-avtal" med kommunerna 
FSO om avtalsförslag från kommunerna 
Stöd för genomförande av årsstämma 
Debattartikel: Ta vara på de fristående förskolorna i coronakrisen
Brev till FSO:s medlemmar från vd Mimmi von Troil
Handlingsplan för fortsatt verksamhet
Ett pedagogiskt tips på hur man för små barn förklarar vikten av att använda tvål
Information till vårdnadshavare
Om ni behöver stänga förskolan
Uppdatera kontaktlistor med anledning av covid-19

FSO - Endast medlemmar

Mallar för samarbete, handlingsplan mm (lösenordsskyddad sida) *
FSO-dagen uppskjuten 

Externa organisationer och myndigheter:

Frågor och svar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten) *
Nyhetsbrev till förskola (Hyfs och Barnhälsovården) 
Coronaviruset och personuppgifter (Datainspektionen) 
Covid-19 – vad gäller för friska, sjuka och isolerade? (Folkhälsomyndigheten) 
Informationsblad till verksamhetsutövare (MSB) 
Stöd till verksamhetsutövare, är min verksamhet samhällsviktig? (MSB) 
Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi (SKR)
Bolagsverket - frågor och svar om årsstämma med anledning av coronaviruset
Skolverket om permittering 
Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB)
Krisinformation på andra språk/Emergency information in other languages 
Åtgärder med anledning av covid-19 (Regeringen) 
Hur ska du som arbetsgivare agera med anledning av coronaviruset? (Arbetsgivaralliansen)
Frågor och svar (Skolverket)
Information om coronavirus covid-19 (Folkhälsomyndigheten)
Så pratar du med barn om coronaviruset (krisinformation.se)


*=senast uppdaterad

Aktuella länkar för mer information om coronaviruset och covid-19:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
1177 Vårdguiden
Skolverket
Rikshandboken barnhälsovård - utbrottshantering inom förskolan

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.


Sidan uppdaterad 10 september 2020© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9