Huvudmannaansvaret, skollagen och styrelseansvar


En unik kurs i huvudmannaansvar, den nya skollagen och styrningen/ledningen av förskolan. En MÅSTE-kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola. 

Huvudmannen, dvs föreningen och dess medlemmar, har det yttersta ansvaret för att förskolan arbetar som det beskrivs i lagen och i den reviderade läroplanen för förskolan. Huvudmannens ansvar har skärpts och en tydlig sanktionstrappa har införts.

Bland annat ska huvudmannen se till att det finns rutiner för klagomålshantering och dokumentation vad gäller arbete mot kränkande behandling. Skollagen och läroplanen ska också garantera vårdnadshavarnas inflytande över utbildningen.

Att förstå hur skollagen är tänkt att fungera är viktigt om förskolan kunna erbjuda en god kvalitet på det pedagogiska arbetet och förskolan ska bli godkänd vid kommunens tillsyn. Skollagen kräver att det ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, alltså både i verksamheten och på huvudmannanivån. 

Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller är huvudman för en fristående förskola. Denna kurs reder ut begreppen och frågetecknen kring både ditt och huvudmannens ansvar.

Denna kurskväll reder vi ut begreppen och frågetecknen kring både ditt och hela föreningens ansvar.

Kursen går igenom syftet med skollagen och tankarna bakom. Sedan pratar vi om vad det finns för risker och fördelar med olika typer av fristående huvudmän.

Avslutningsvis går vi igenom vad styrelse och medlemmar har för ansvar och hur man kan jobba på ett effektivt sätt så att det är lättare att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet.

MÅLGRUPP
Kursen är lämplig för styrelseledamöter (även blivande sådana) samt förskolechef.

FSO har inte något tak för antalet deltagare från samma huvudman.

Kursen erbjuds exklusivt till förskolor som är medlemmar i FSO Fria förskolor.

Kursen genomförs främst på kvällstid: 18:00-21:00 på förskolan.

Kursen bokas via utbildning(a)fso.se

Tid: 18:00-21:00 (inkl kort paus)
Kursen genomförs på respektive förskola.

Pris:
10.950 kronor plus moms och reskostnader/huvudman. Endast för medlemmar i FSO.
I kursavgiften ingår även en översyn av föreningens stadgar samt övriga styrdokument för styrelsen.

Klicka här för betalningsvillkor

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________

Klicka här för att läsa om en utbildningskväll om huvudmannens ansvar.  


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9