FSO-dagen inställd - Rikskonferensen genomförs som planerat

Det är med sorg i våra hjärtan som FSO tillsammans med hotell Scandic Crown har tvingats besluta att årets FSO-dag den 30 oktober ställs in. Både FSO och Scandic Crown har kommit fram till att dagen inte går att genomföra på grund av regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner som fortfarande råder på grund av covid-19-pandemin. Det är ett mycket tråkigt beslut vi har tvingats ta, men som ni säkert förstår kan vi inte göra något åt den rådande situationen i Sverige och världen.

OBSERVERA! Rikskonferensen för rektorer i förskolan kommer att genomföras som planerat den 29 oktober på hotell Scandic Crown. Här har hotelledningen gjort bedömningen att arrangemanget kan genomföras med tanke på deltagarnas säkerhet och den sociala distansering som krävs.

Alla som har bokat och betalat för deltagande på FSO-dagen kommer vi naturligtvis att återbetala anmälningsavgifterna till. Dock måste var och en av er ansvara för att skicka oss uppgifter för återbetalning, till exempel bankkontonummer eller post- eller bankgironummer, detta eftersom vi med hänvisning till GDPR inte har dessa uppgifter sparade. Uppgifterna för återbetalning skickas senast den 10 oktober 2020 till mailadressen fsodagen@fso.se, och skriv ”Återbetalning” samt förskolans namn i ämnesfältet. Var också noga med att ange vilka personer och vilken förskola återbetalningen gäller.

Obs! Vi ber er att ha tålamod med att återfå era anmälningsavgifter på grund av den administrativa insats som krävs av vårt kansli. Observera också att dem av er som har gjort andra bokningar i samband med FSO-dagen, till exempel resor och boende, själva får avboka dessa.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta projektledaren Gabrielle på mail gg@fso.se.

© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9