FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer

Nästa utbildning 27 september 2018 - 25 januari 2019 på Scandic Park hotell i Stockholm.
Anmälningstiden är nu öppen.

Befattningsutbildningen för förskolechefer, som arrangeras för tionde gången, vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli förskolechef. Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen.
  
Utbildningen omfattar åtta heldagar.

Alla utbildningsdagar är heldagar (torsdagar kl 10.00-18.00 och fredagar kl 08.00-16.00)

27 september 2018, utbildningsdag 1: Genomgång av skollagen och dess syften, läroplanen samt rollen som förskolechef och ansvarig för förskolans interna organisation. Genomgång av olika möjligheter att implementera användandet av läroplanen i förskolans arbete samt systematiskt kvalitetsarbete, del 1. Gruppdiskussioner.
28 september 2018, utbildningsdag 2: Kris, krishantering och beredskap. Genomgång av gruppdynamik. Roller och ansvar. Lagstiftning som gäller i förskolan: PuL, Sekretess, Skollagen, Miljöbalken mm.

25 oktober 2018, utbildningsdag 3: Genomgång av skollagen och dess syften, läroplanen samt rollen som förskolechef och ansvarig för förskolans interna organisation. Genomgång av olika möjligheter att implementera användandet av läroplanen i förskolans arbete samt systematiskt kvalitetsarbete, del 2. Gruppdiskussioner.
26 oktober 2018, utbildningsdag 4: Arbetsgivaransvar, anställning och avskedande. Arbetsrättslig lagstiftning. Arbetsmiljö och andra planer, Utrymning/Inrymning samt Systematiskt brandskyddsarbete, Risk- och sårbarhetsanalys, Chefsrollen.

6 december 2018, utbildningsdag 5: Vad är kvalitet och hur arbetar Skolinspektionen kring förskolans uppdrag och kommunernas roll som tillsynsansvarig för fristående huvudmän? Pedagogisk tillsyn. Genomgång av skollagen och dess syften, läroplanen samt rollen som förskolechef och ansvarig för förskolans interna organisation. Pedagogisk dokumentation. Genomgång av olika möjligheter att implementera användandet av läroplanen i förskolans arbete samt systematiskt kvalitetsarbete, del 3.
7 december 2018, utbildningsdag 6: Kränkande behandling och mobbning. Genomgång av vilka krav skollagen ställer. Likabehandlingsplan. Kommunikation och media – beredskap och eftertanke inför medialt intresse.

24 januari 2019, utbildningsdag 7: Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik.
25 januari 2019, utbildningsdag 8: Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik. Gruppdiskussioner.
(Med reservation för ev ändringar)

OBS! Diplom/Utbildningsbevis delas ut till samtliga som genomför hela utbildningen.

Pris:
24.950 kronor plus moms för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
Vid bokning uppge namn på deltagare, förskolans namn och adress samt deltagarens ev matallergier.
Uppge även förskolans medlemsnummer (gäller ej FSO-medlemmar) samt organisationsnummer.
30.950 kronor plus moms för övriga.

I priset för utbildningen ingår allt kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe samtliga dagar.

Observera att anmälan är bindande. Skulle deltagare på grund av sjukdom missa en eller flera delar av utbildningen finns det i mån av plats möjlighet att "gå om" missade delar vid nästa utbildningstillfälle till en kostnad av 3.100 kr/dag plus moms. För icke medlemmar i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 3.900 kr/dag plus moms.

Klicka här för att läsa mer om FSO:s förskolechefsutbildning.

För anmälan maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9