FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer

Nästa utbildning 27 september 2018 - 25 januari 2019 på Scandic Park hotell i Stockholm.
Anmälningstiden är nu öppen.

Befattningsutbildningen för förskolechefer, som arrangeras för tionde gången, vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli förskolechef. Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen.
  
Utbildningen omfattar åtta heldagar.

Alla utbildningsdagar är heldagar (torsdagar kl 10.00-18.00 och fredagar kl 08.00-16.00)

Modul 1:
27 september 2018, utbildningsdag 1: Genomgång av skollagen och dess syften, läroplanen samt rollen som förskolechef och ansvarig för förskolans interna organisation. Genomgång av olika möjligheter att implementera användandet av läroplanen i förskolans arbete samt systematiskt kvalitetsarbete, del 1. Gruppdiskussioner.
28 september 2018, utbildningsdag 2: Kris, krishantering och beredskap. Genomgång av gruppdynamik. Roller och ansvar. Lagstiftning som gäller i förskolan: PuL, Sekretess, Skollagen, Miljöbalken mm.

Modul 2:
25 oktober 2018, utbildningsdag 3: Genomgång av skollagen och dess syften, läroplanen samt rollen som förskolechef och ansvarig för förskolans interna organisation. Genomgång av olika möjligheter att implementera användandet av läroplanen i förskolans arbete samt systematiskt kvalitetsarbete, del 2. Gruppdiskussioner.
26 oktober 2018, utbildningsdag 4: Arbetsgivaransvar, anställning och avskedande. Arbetsrättslig lagstiftning. Arbetsmiljö och andra planer, Utrymning/Inrymning samt Systematiskt brandskyddsarbete, Risk- och sårbarhetsanalys, Chefsrollen.

Modul 3:
6 december 2018, utbildningsdag 5: Vad är kvalitet och hur arbetar Skolinspektionen kring förskolans uppdrag och kommunernas roll som tillsynsansvarig för fristående huvudmän? Pedagogisk tillsyn. Genomgång av skollagen och dess syften, läroplanen samt rollen som förskolechef och ansvarig för förskolans interna organisation. Pedagogisk dokumentation. Genomgång av olika möjligheter att implementera användandet av läroplanen i förskolans arbete samt systematiskt kvalitetsarbete, del 3.
7 december 2018, utbildningsdag 6: Kränkande behandling och mobbning. Genomgång av vilka krav skollagen ställer. Likabehandlingsplan. Kommunikation och media – beredskap och eftertanke inför medialt intresse.

Modul 4:
24 januari 2019, utbildningsdag 7: Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik.
25 januari 2019, utbildningsdag 8: Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik. Gruppdiskussioner.
(Med reservation för ev ändringar)

OBS! Diplom/Utbildningsbevis delas ut till samtliga som genomför hela utbildningen.

Pris:
24.950 kronor plus moms för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
Vid bokning uppge namn på deltagare, förskolans namn och adress samt deltagarens ev matallergier.
Uppge även förskolans medlemsnummer (gäller ej FSO-medlemmar) samt organisationsnummer.
30.950 kronor plus moms för övriga.

I priset för utbildningen ingår allt kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe samtliga dagar.

Observera att anmälan är bindande.

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________

Klicka här för att läsa mer om FSO:s förskolechefsutbildning.

För anmälan maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9