FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer

Nästa utbildning: 26 september 2019 - 6 mars 2020 på hotell Scandic Crown i Göteborg.

Befattningsutbildningen för förskolechefer, som nästa år arrangeras för elfte gången, vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli förskolechef. Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen. Från och med 2019 års förskolechefsutbildning utökas utbildningen från åtta till tio heldagar.
  
Anmälningstiden öppnar den 1 november 2018. Inom kort presenteras innehållet nedan i den uppdaterade förskolechefsutbildningen.

Alla utbildningsdagar är heldagar (torsdagar kl 10.00-18.00 och fredagar kl 08.00-16.00)

Modul 1:
26 september 2019, utbildningsdag 1: 

27 september 2019, utbildningsdag 2: 


Modul 2:
24 oktober 2019, utbildningsdag 3: 

25 oktober 2019, utbildningsdag 4: 

Modul 3:
5 december 2019, utbildningsdag 5: 

6 december 2019, utbildningsdag 6: 

Modul 4:
30 januari 2020, utbildningsdag 7: 

31 januari 2020, utbildningsdag 8: 

Modul 5:
5 mars 2020, utbildningsdag 9:

6 mars 2020, utbildningsdag 10:


(Med reservation för ev ändringar)


OBS! Diplom/Utbildningsbevis delas ut till samtliga som genomför hela utbildningen.


Observera att anmälan är bindande.

För mer information maila till utbildning(a)fso.se.
______________________________________

Klicka här för att läsa mer om FSO:s förskolechefsutbildning.

Klicka här för betalningsvillkor

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9