Maila din riksdagsledamot!


Regeringen föreslår bland annat:

- att styrelsen för förskolan ska kunna bevisa att man genom erfarenhet eller på annat sätt har insikt i de förutsättningar som gäller,

- att samtliga företrädare (styrelse och suppleanter samt alla medlemmar i kooperativen) bedöms lämpliga,

- att samtliga företrädare bedöms lämpliga

- att ändringar av ovanstående punkter ska anmälas för godkännande inom en månad efter det att ändringen har skett. 

Konsekvensen för idéburna fria förskolor:

- ökade kostnader - avgiften för prövning är föreslagen att uppgå till SEK 27.500 samt en årlig avgift.

- svårigheten att hitta styrelseledamöter eller suppleanter som vill utsätta sig för den omfattande granskning som nu föreslås - bara för att man som förälder vill engagera sig i sitt barns utveckling och förskola. Risken för godtycke vid bedömning är stor.

- stordriftsrabatten som föreslås missgynnar små enskilda verksamheter som föräldrakooperativ.

- stor risk för kränkning av den enskildes integritet, registrering av individer utifrån tro (kyrko-/församlingsråd) och begränsning av den grundlagsfästa rätten att fritt organisera sig.

Här hittar du dina riksdagsledamöter med partibeteckning och klickbara e-postadresser, sorterade efter valkrets:

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9