Maila din riksdagsledamot!

Riksdagsledamöter i alla partier har redan fått mängder av mail från oroliga och arga och engagerade förskolepedagoger, huvudmän och andra engagerade människor som brinner för de fria förskolorna. Vi vet att kampanjen ger resultat - inom flera partier börjar man vakna upp och inse att förslaget om ägarprövning är en dödsstöt för de små fria förskolorna.

Fortsätt att maila. Fortfarande finns det tid och möjlighet att påverka! Prata med människor i din närhet, vårdnadshavare, släktingar, vänner, arbetskamrater, personalen på Ica eller Coop. Riksdagen fattar beslut torsdagen den 7 juni. Har ni redan mailat? Maila igen! Du hittar mailadresserna längre ned på den här sidan.

- Detta innebär förslaget om ägarprövning.

- FSO:s vd Mimmi von Troil berättar om hotet mot de fria förskolorna.

- Information om 14-15 juni.

- Riksdagsdebatten om ägarprövning 4 juni 2018.

- Föräldrakooperativen tvingas att ansöka om undantag.


Regeringen föreslår bland annat:

- att styrelsen för förskolan ska kunna bevisa att man genom erfarenhet eller på annat sätt har insikt i de förutsättningar som gäller,

- att samtliga företrädare (styrelse och suppleanter samt alla medlemmar i kooperativen) bedöms lämpliga,

- att ändringar av ovanstående punkter ska anmälas för godkännande inom en månad efter det att ändringen har skett. 

Konsekvensen för idéburna fria förskolor:

- ökade kostnader - avgiften för prövning är föreslagen att uppgå till SEK 27.500 samt en årlig avgift.

- svårigheten att hitta styrelseledamöter eller suppleanter som vill utsätta sig för den omfattande granskning som nu föreslås - bara för att man som förälder vill engagera sig i sitt barns utveckling och förskola. Risken för godtycke vid bedömning är stor.

- stordriftsrabatten som föreslås missgynnar små enskilda verksamheter som föräldrakooperativ.

- stor risk för kränkning av den enskildes integritet, registrering av individer utifrån tro (kyrko-/församlingsråd) och begränsning av den grundlagsfästa rätten att fritt organisera sig.

Här hittar du dina riksdagsledamöter med partibeteckning och klickbara e-postadresser, sorterade efter valkrets:

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9