Nyhetsarkiv

 • 2020-01-17
  Göteborgs kommun betalar skadestånd för tröjförbud

  Göteborgs kommun förbjöd anställda inom förskolan att bära tröjor med budskap om den pressade arbetssituationen. Men kommunen struntade i att förhandla frågan med facket och nu tvingas man betala skad

 • 2020-01-15
  Regeringen skapar välfärdskommission

  Välfärdskommissionen ska enligt regeringsuppdraget systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i

 • 2020-01-15
  Beslut om blöjor får ekonomiska konsekvenser

  Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva en tvist om ansvar för att betala kostnaden för blöjor på förskolan. Beslutet kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna.

 • 2020-01-14
  Blöjor lika dyrt som fyra förskoletjänster

  Karlskrona kommuns nya kostnad för blöjor, som nu ligger på förskolorna själva att bekosta, motsvarar fyra heltidsjänster i förskolan.

 • 2020-01-14
  Regeringens utredning om idéburen välfärd

  Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från

 • 2020-01-10
  Etableringsstopp kan strida mot grundlagen

  Att införa ett etableringsstopp för religiösa friskolor kan strida mot grundlagen. Det är slutsatsen i den utredning om konfessionella friskolor som i veckan lämnades över till regeringen. Enligt över

 • 2020-01-08
  Fortsatt behov av APL-platser i Göteborg

  Göteborgsregionen (GR) har ett uppdrag att samordna APL för elever i Göteborg som läser det gymnasiala yrkesprogrammet, Barn- och fritid, samt Gymnasiesärskolan Programmet för Hälsa vård och omsorg. S

 • 2019-12-21
  Beslut: Förskolor ska stå för blöjnotan

  Landets förskolor måste framöver betala kostnaden för barnens blöjor. Det är innebörden av Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte pröva en tvist mellan Värmdö kommun och en friskola.

 • 2019-12-21
  Brist på lokaler och personal gör att Göteborg tvingas betala tillbaka

  Göteborgs stad har fått 47 miljoner från staten för att minska barngrupperna i förskolan. Men man har inte lyckats använda hela beloppet och tvingas nu betala tillbaka.

 • 2019-12-20
  Mer EU-pengar till svenska skolor och förskolor

  Nu kan förskolor, skolor och vuxenutbildningar söka totalt 260 miljoner kronor för skolutveckling, kompetensutveckling och utlandspraktik genom internationella samarbetsprojekt. Pengarna delas ut inom

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9