Nyhetsarkiv

 • 2018-10-15
  Rätt till heltid för syskon tas bort i Stockholm

  I förra veckan blev det klart att Stockholms stad de kommande fyra åren kommer att styras av de fyra borgerliga partierna med stöd av Miljöpartiet. På en presskonferens berättade blivande skolborgarrå

 • 2018-10-10
  Mamma dömd för hårdhänt lämning på förskola

  En mamma har dömts till böter efter en alltför hårdhänt lämning av sin fyraårige son på förskolan, skriver flera tidningar i Sydsverige.

 • 2018-10-04
  Förskolebarnens litteraturpris

  Företaget ILT Inlärningstjänst har instifta Förskolebarnens litteraturpris. Genom priset vill man låta barn möta många typer av böcker och på så vis väcka lust och nyfikenhet kring läsning i tidig åld

 • 2018-10-04
  Utbildningsutskottets nya ledamöter

  Riksdagen har formellt utsett ledamöterna till de olika utskotten. Via nedanstående länk hittar du alla ledamöterna i utbildningsutskottet, alltså de politiker som på riksnivå fattar de beslut som de

 • 2018-10-04
  Ny resursfördelning slår mot trygga förskolor

  När Göteborgs kommun inför en ny resursfördelningsmodell i förskolan är det utan hänsyn till konsekvenserna den innebär för stadens små kooperativ, skriver Peter Andersson-Piltz och Mimmi von Troil, F

 • 2018-10-01
  Fri förskola tillbakavisar anklagelse om diskriminering

  Utbildningsnämnden i Boden anklagar en fri förskola för diskriminering och hävdar att den bryter mot skollagen, något som tillbakavisas av förskolan.

 • 2018-09-25
  Antibiotikaresistens i förskolan

  Regler för medicinering i förskolan.

 • 2018-09-24
  Ökning av kikhosta under augusti

  Liksom de tre senaste åren skedde i augusti en säsongsökning av kikhosta. Totalt konstaterades 90 fall under augusti, varav 12 bland spädbarn. För att förebygga sjukdom hos de minsta är det viktigt at

 • 2018-09-18
  Manifestation för barnen i fria förskolor i morgon

  PRESSMEDDELANDE FRÅN FSO: Förskolenämnden i Göteborg beslöt i april att införa en ny resursfördelningsmodell för de fristående förskolorna i Göteborg. Modellen kommer, om den verkställs vid årsskifte

 • 2018-09-17
  Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan

  Barn som är impulsiva och uppvisar hyperaktivt beteende är inte lika engagerade i förskolan som andra barn, vilket påverkar deras lärande och utveckling. Extra stöd behöver sättas in redan på förskola

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9