Nyhetsarkiv

 • 2018-06-22
  Var med och slå rekord!

  Nu är förberedelserna inför årets stora folkhälsosatsning Hygienveckan 2018 i full gång. Hygienveckan som är en nordisk kampanjvecka växer sig större och större för varje år. Förra året deltog 44 komm

 • 2018-06-20
  Regeringen utreder idéburna aktörer

  Regeringen har tillsatt en utredning som ska definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden. Med en tydligare definition ska det bland annat bli lättare för organisationerna att söka bidrag och

 • 2018-06-18
  Ökad hälsorisk med platser som saknar skugga

  Platser som helt saknar skugga kan under värmeböljor bli så varma att de innebär en ökad hälsorisk för barn och äldre. Det visar en kartläggning som Skövde kommun och SMHI har gjort.

 • 2018-06-18
  Nej till ny skolmyndighet

  Regeringen säger nej till förslaget att lägga ned Skolverket och Skolinspektionen och ersätta dem med en ny myndighet. Utbildningsminister Gustav Fridolin vill däremot att skolmyndigheterna syns på fl

 • 2018-06-15
  Barnskötare ska lyftas i läroplan

  Barnskötarnas roll tydliggörs i förskolans nya läroplan. Det klargjorde utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på Järvaveckan. - De har lyssnat på vad vi sa. Det är mycket bra, säger Lenita Granlund

 • 2018-06-14
  Bättre skolresultat med män i förskolan

  Forskning från Norge visar att barn presterar bättre i skolan om andelen män har varit hög i förskolan. ? Det här visar att det är viktigt med mångfald, säger Tobias Skogsberg, barnskötare och Kommuna

 • 2018-06-13
  Kartläggning visar förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande

  Förskolan når nästan alla barn och har därmed har en unik potential att främja goda mat- och rörelsevanor och förebygga övervikt och fetma redan bland små barn. Under 2016 gjorde Centrum för epidemiol

 • 2018-06-08
  Regeringen utreder idéburna aktörer

  Regeringen har tillsatt en utredning som ska definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden. Med en tydligare definition ska det bland annat bli lättare för organisationerna att söka bidrag och

 • 2018-06-07
  Ett hårt slag mot den kooperativa tanken

  PRESSMEDDELANDE från FSO: Riksdagen beslöt i dag att införa ägarprövning av fria förskolor. FSO Fria förskolor menar att beslutet innebär en dödsstöt mot framför allt föräldrakooperativa förskolor. F

 • 2018-06-05
  Föräldrakooperativen tvingas att ansöka om undantag

  På torsdag ska riksdagen rösta om ägarprövningsutredningen. Av den information som FSO hittills har tagit del av föreslår finansutskottet att riksdagen antar regeringens förslag. Därmed finns det en m

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9