Nyhetsarkiv

 • 2020-04-08
  Utbilda dig till specialistbarnskötare

  Vill du utvecklas i din roll som barnskötare?

 • 2020-04-07
  Stockholms stad rustar för nedstängning av skolan

  Sedan 18 mars studerar landets gymnasieelever på distans. Samtidigt förbereder regeringen en eventuell stängning av grundskolan och förskolan om smittspridningen skulle förvärras - något Stockholms st

 • 2020-04-07
  Danmark ska öppna förskolor och skolor: "Mycket klokt"

  Danmark kommer sakta att öppnas upp igen efter påskhelgerna då kurvan av coronadödsfall vänt nedåt de senaste dagarna. Förskolor och skolor för de yngsta barnen står först på tur att öppnas. Däremot k

 • 2020-04-02
  "Skev bild av barngruppernas storlek"

  Barngrupperna i förskolan minskar - det visar Skolverkets nya statistik. - Det hade varit bra om det stämde med verkligheten, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, till Lärarnas tid

 • 2020-04-02
  Barngruppernas storlek minskar

  Hösten 2019 var nästan 522.000 barn inskrivna i förskolan. Det är en ökning med drygt 4.200 barn jämfört med hösten 2018. Fördelningen mellan flickor och pojkar är i stort sett jämn. Av alla barn i fö

 • 2020-04-01
  Förskolan tvångsstängdes - men vart tog barnen vägen?

  Nästan alla av de cirka 70 barn som gick i den tvångsstängda och av kommunen extremistkopplade förskolan i Angered i Göteborg vistas nu i hemmen, enligt förskolans ägare. Trots att man erbjudits att s

 • 2020-03-30
  APL-platser i höst

  Göteborgsregionen (GR) har ett uppdrag att samordna APL för elever i Göteborg som läser det gymnasiala yrkesprogrammet, Barn- och fritid, samt Gymnasiesärskolan Programmet för Hälsa vård och omsorg. S

 • 2020-03-24
  Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter

  Riksdagen har sagt ja till en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får

 • 2020-03-19
  Eventuell skol- och förskolestängning tidigast måndag

  En nationell stängning även av grundskolan kan ske tidigast på måndag den 23 mars. Det framgår av det lagförslag som 55 ledamöter i riksdagen ska besluta om i dag kl 16.

 • 2020-03-18
  Kontaktlista för samarbete

  FSO har tagit fram en kontaktlista för samarbete mellan FSO:s medlemsförskolor, i händelse av att förskolorna behöver kontakta varandra för samarbete för att fortsatt kunna erbjuda öppethållande. List

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9