Nyhetsarkiv

 • 2020-10-16
  Organisera förskolan under coronapandemin

  Förskolan ska vara en plats där barn kan leka och lära i en trygg miljö. Det kan vara en utmaning att få vårdnadshavare att känna sig trygga i dessa tider där många känner oro. Skolverket har uppdater

 • 2020-10-16
  FSO och PwC i samarbete om utbildning

  FSO inleder ett samarbete med PwC, som är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Samarbetet gäller en ekonomiutbildning för målgruppen fristående förskolors styrelseledamöter och

 • 2020-10-12
  Förskolechefen: "Kan snart inte garantera att alla avdelningar har öppet"

  De nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten (FHM) skapar både stress och frustration bland förskolepersonal. Allt mer tid får läggas på att tolka regler och att argumentera med föräldrar, menar verk

 • 2020-10-12
  "Forskare: Utred förskolans förutsättningar och behov"

  Det behöver bli ett slut på den ordning där nya uppdrag läggs på förskolan, utan konsekvensutredningar eller tillskott av nödvändiga resurser. Tillsätt en förskoleutredning som får i uppdrag att göra

 • 2020-10-08
  Barngrupperna är för stora i förskolan

  Fler än 8 av 10 förskollärare arbetar i småbarnsgrupper där antalet barn kraftigt överskrider Skolverkets riktmärken. Barngruppernas storlek ökar kraftigt under vårterminerna. Det visar en undersöknin

 • 2020-10-08
  Seger i förvaltningsrätten för FSO-medlem!

  VåRö föräldrakooperativ fick en glad nyhet i förra veckan. Förskolan hade med FSO:s stöd överklagat Härnösands kommuns bidragsbeslut till förvaltningsrätten, som nu meddelar att man ger VåRö rätt. Och

 • 2020-10-01
  Viktigt att förstå barns lek i en hybrid verklighet

  Villkoren för barns lek har förändrats i och med digitaliseringen. Lekplatser, lekkamrater och lekaktiviteter och är ofta "gömda" i digitala verktyg, vilket har gjort det svårare för vuxenvärlden att

 • 2020-10-01
  Ny studie om förskolebarn med tal- och språksvårigheter

  Att som barn ha svårt att tala och göra sig förstådd kan leda till problem ända upp i vuxen ålder - och påverka både utbildning och jobb. Två forskare vid Örebro universitet ska undersöka hur familj,

 • 2020-09-30
  Allt fler orosanmälningar från förskolor i Göteborg

  Utbildad och modig personal gör att allt fler orosanmälningar görs på förskolor i Göteborg. Det vittnar flera rektorer som SVT Nyheter Väst har pratat med. Angered är den stadsdel där överlägset flest

 • 2020-09-25
  Partierna vill tillsätta en utredning om förskolan

  Tidningen Läraren har frågat partiernas politiskt ansvariga för förskole- och skolfrågor hur de reagerat på Lärarförbundets förskolerapport och vad de har gjort eller vill göra för att förbättra situa

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9