Ansök om specialpedagogiskt stöd

2018-04-06

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuder specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och kompetensutveckling till förskolor och skolverksamheter i hela landet.

Hos SPSM får du stöd att utveckla arbetssätt och lärmiljöer som är tillgängliga för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Syftet är att de ska få möjlighet att nå målen för utbildningen.

Det specialpedagogiska stödet ges i form av rådgivning och utredning. Du kan också få kompetensutveckling genom att ta del av SPSM:s utbud av kurser och aktiviteter. En annan form av stöd är kompetensutvecklande stödmaterial som kan bidra till arbetet med att utveckla verksamheten inom olika områden.

SPSM samverkar med dig som ansvarar för förskolor, skolor och vuxenutbildning för att du ska kunna anpassa lärmiljön utifrån det behov som finns i din organisation och verksamhet.

Du som arbetar som lärare, förskollärare, fritidspedagog, speciallärare, specialpedagog eller inom elevhälsan kan också få specialpedagogiskt stöd av SPSM. Stödet ska sökas i samråd med ansvarig chef.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9