Förskola tvingas stänga pga svikna löften från Göteborgs stad - 20 barn utan förskoleplats

2018-04-09

PRESSMEDDELANDE:
Kooperativa förskolan Skattkammaren i Skintebo varslar personalen och ett 20-tal barn kommer att stå utan förskoleplats när förskolan tvingas stänga på grund av lokalbrist, detta efter att Göteborgs stad har brutit sitt löfte att ersätta förskolan med nya lokaler.

Förskolan blev i höstas uppsagd från sin lokal för att Göteborg ska riva den och bygga nya kommunala förskolor på tomten. I uppsägningen utlovas att förskolan ska erbjudas en ny lokal. Förskolan fick senare besked om att bygget av den nya lokalen hade blivit försenat och att man behövde skriva på ett tilläggskontrakt - detta besked betecknades därefter av kommunens tjänstemän som ett "rivningskontrakt". I dag har kommunen helt frångått sitt löfte att erbjuda en ersättningslokal, och förskolan Skattkammaren tvingas nu lägga ned sin verksamhet, varsla personalen och meddela föräldrarna att deras barn kommer att stå utan förskoleplatser.

- I snart ett halvår har Göteborgs stad velat i frågan. Ena dagen har man erbjudit en lokal för att dagen därefter dra tillbaka erbjudandet. Göteborg stad har också meddelat att Skattkammaren ska bekosta samtliga anpassningar som behövs i en eventuell ersättningslokal, säger FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil.

Skattkammaren är en av Göteborgs äldsta kooperativa förskolor med 30 år på nacken. Förskolan startades som ett föräldrakooperativ men drivs av personalen sedan några år tillbaka som ett personalkooperativ.

- Enskilda tjänstemän har uttryckt att det inte är ett "problem" att Skattkammaren försvinner eftersom det finns platser på de kommunala förskolorna runt omkring. Det är intressant med tanke på att Skolinspektionen vid ett vite om 2,5 miljoner kronor förelagt Göteborgs stad att uppfylla platsgarantin i förskolan, säger Mimmi von Troil.

I kväll samlas förskolans personal för att informera föräldrarna.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9