Vill du driva en ny förskola i Skåne?

2018-04-11

Vellinge kommun söker enskild huvudman till fristående förskola i Hököpinge.

Förskolan projekteras i Hököpinge, strax norr om Vellinge tätort, och väntas stå klar i augusti 2020. Förskolan planeras för 120 barn och kommer att ingå i kommunens gemensamma kö. Huvudmän som är intresserade av att driva förskolan inbjudes att inkomma med ansökan enligt förfrågningsunderlag i bifogad bilaga.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9