Kunskapsöversikt i förskolan

2018-04-25

Skolverket har tagit fram en kunskapsöversikt med ett forskningsperspektiv på undervisning i förskolan.

I översikten ingår kapitel skrivna av fjorton forskare från fyra svenska universitet. Den kan läsas som en helhet, men kapitlen kan även läsas fristående. Översikten riktar sig till barnskötare, förskollärare, förskolechefer och huvudmän, och andra som är intresserade av undervisning i förskolan.

Texterna har tagits fram parallellt med att Skolverket har gjort en översyn av läroplanen för förskolan under 2017/2018. Kunskapsöversikten refererar därför till förskolans läroplan i sin lydelse 2016.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9