Färre vill utbilda sig till förskollärare

2018-05-02

Allt färre vill bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare. Totalt minskade andelen sökande till lärarutbildningarna med 5,4 procent inför höstterminen. För utbildningarna till förskollärare var minskningen drygt 13 procent, visar Universitets- och högskolerådets analys av antalet sökande till höstens högskoleutbildningar.

- Det är en oroande utveckling eftersom det svenska samhället har och kommer att ha ett stort behov av utbildade lärare och pedagoger inom alla nivåer framöver, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Intresset för förskollärarutbildningarna minskar mest, både procentuellt och i absoluta tal. Totalt sökte 1 536 färre personer en förskollärarutbildning hösten 2018 jämfört med hösten 2017. Antalet förstahandssökande minskade med 872 personer eller nästan 14 procent. Andelen män har minskat mer än andelen kvinnor.

- Det innebär att könsfördelningen inför hösten har blivit mer ojämn än tidigare. Det är bekymmersamt eftersom förskollärarutbildningen redan är mycket kvinnodominerad, med 93 procent kvinnor bland de förstahandssökande, säger Karin Röding.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9