Mailprotest mot regeringsförslag

2018-05-07

PRESSMEDDELANDE från FSO 6 maj:

FSO uppmanar sina medlemmar till mailprotest mot regeringsförslag

- Regeringens förslag om ägar- och ledningsprövning av de fria förskolorna är ett reellt och konkret hot mot de idéburna fria förskolorna i landet, och kan på sikt innebära slutet för de idéburna fria förskolorna, och att vi i framtiden bara får två typer av förskolor: kommunala och stora koncerner. Det säger FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil, som uppmanar organisationens medlemmar att kontakta "sina" riksdagsledamöter via mail.

I regeringens förslag, som grundar sig på den så kallade Reepalu-utredningen och som har stöd av M, L och KD, föreslås bland annat att styrelserna för förskolorna ska kunna bevisa att man genom erfarenhet eller på annat sätt har insikt i de förutsättningar som gäller; att man har ekonomiska förutsättningar (prövas vid nystart men blir ett långsiktigt problem med hänvisning till vinstbegränsningen); att samtliga företrädare (styrelse och suppleanter samt alla medlemmar i kooperativen) bedöms lämpliga; samt att ändringar av ovanstående punkter ska anmälas för godkännande inom en månad efter det att ändringen har skett.

Enligt FSO blir konsekvenserna av förslaget ökade kostnader, svårigheter att hitta styrelseledamöter och -suppleanter och medlemmar i kooperativen, en stor risk för kränkning av den enskildes integritet samt en registrering av individer utifrån tro (kyrko-/församlings-råd) och begränsning av den grundlagsfästa rätten att fritt organisera sig.

- Jag tror att politikerna kanske inte riktigt har förstått vad förslaget innebär, och att de därför inte inser hur allvarliga konsekvenserna av det kan bli. Jag fruktar att det kan innebära att de stora koncernerna, som inte kommer att påverkas lika hårt, kommer att köpa upp de små förskolor som inte orkar med att leva upp till de krav som förslager innebär. Som det ser ut nu kommer förslaget att få majoritet i riksdagen när frågan kommer upp till omröstning senare i vår, så det är viktigt att vi nu gör våra röster hörda, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Därför går FSO nu ut med en för svenska förhållanden unik uppmaning: att organisationens medlemmar över hela landet ska protestera genom att maila till sina riksdagsledamöter. På FSO:s hemsida finns samtliga riksdagsledamöter och deras e-postadresser listade efter valkrets.

- Jag ber våra medlemmar att skriva till "sina" riksdagsledamöter och berätta om sin verklighet och hur de kommer att drabbas, säger Peter Andersson-Piltz, FSO:s ordförande och tillika ordförande för föräldrakooperativet Snäckskalet i Göteborg.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9