Forskar för bättre miljö för barnen

2018-05-13

För att förhindra att dåliga material med skadliga kemikalier blir standard började kemisten Josefin Persson att undersöka barnens inomhusluft på förskolan. Forskningen visar att nybyggda förskolor med miljökrav vad gäller både byggmaterial och inredning har bättre inomhusluft och släpper ifrån sig mindre mängd hälsoskadliga kemikalier än andra förskolor.

Josefin Persson har sedan 2015 undersökt luften och förekomsten av skadliga kemikalier i tre nybyggda förskolor. Samtliga är så kallade lågenergihus, två av dem är miljömärkta. Som en jämförelse har hon tittat på en vanlig, men nyrenoverad förskola. ?

- Vi ser att vi har lägre halter skadliga kemikalier i lågenergiförskolorna och särskilt i de miljömärkta förskolorna. Så väljer man medvetet vilka material man använder så minskar de kemiska halterna i luften ganska mycket, säger Josefin Persson, som är doktorand i kemi vid Örebro universitet.
(Sveriges Television)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9