Barngruppernas storlek fortsätter att minska

2018-05-15

Trenden med allt mindre grupper i förskolan fortsätter. 2017 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,3 barn jämfört med 15,9 året innan. Även personaltätheten har förbättrats något. 2017 gick det i genomsnitt 5,1 barn per årsarbetare jämfört med 5,2 barn året innan.

- Det är glädjande att barngrupperna blivit mindre. Detta eftersom vi vet att stora barngrupper medför många relationer för barnen att förhålla sig till. Men trots de förbättrade siffrorna så är vi medvetna om att det är en svår situation med stora barngrupper på många håll runt om i landet, säger Magdalena Karlsson, undervisnings-råd på Skolverket.

Barngruppernas storlek minskade från i genomsnitt 15,9 barn 2016 till 15,3 barn 2017. Det är en betydande minskning då den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn mellan 2006-2015. Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är 6-12 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken för den åldersgruppen var förra året 12,4 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken bland dessa barn var 15,4.

- De senaste tre åren har vi på uppdrag av regeringen betalat ut drygt 2,3 miljarder i statsbidrag till kommuner och fristående förskolor som ska användas för att minska eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. För två år sedan införde vi också riktmärken, säger Magdalena Karlsson.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9