Föräldrakooperativen tvingas att ansöka om undantag

2018-06-05

På torsdag ska riksdagen rösta om ägarprövningsutredningen. Av den information som FSO hittills har tagit del av föreslår finansutskottet att riksdagen antar regeringens förslag. Därmed finns det en majoritet i riksdagen för förslaget.

Det finns två tillägg:

1. att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på kompletterande lag-stiftning så "att likvärdiga krav ställs på privata och offentliga aktörer",

2. att regeringen ska återkomma med förslag som säkerställer att ägar- och ledningsprövning inte "medför otillbörliga hinder" och då särskilt för kooperativ.

När regeringen ska göra detta är oklart och särskilt med tanke på att det är val i höst blir frågan ännu mera öppen. Däremot är det klart att det nya regelverket ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Beslutet i riksdagen innebär alltså att styrelsen i sin helhet ska prövas utifrån kunskap och insikt och att varje enskild styrelseledamot och suppleant måste godkännas som lämplig. Det betyder att kooperativet måste säkerställa att det alltid finns medlemmar som kan godkännas av kommunen utifrån dessa krav, annars riskerar man att förlora sitt tillstånd att bedriva förskola. Skollagen ställer dessutom krav på att förskolan ska vara öppen för alla som har rätt till förskola. Hur den föräldrakooperativa förskolan ska vara öppen för alla barn samtidigt som det ställs kunskaps- och lämplighetskrav på medlemmarna blir en svår ekvation att lösa.

FSO menar att med anledning av det beslut som riksdagen förväntas anta den 7 juni bör samtliga föräldrakooperativa förskolor ansöka om undantag från öppenhetskravet i skollagen för att försäkra sig om att det bland medlemmarna alltid finns tillräckligt många som kan uppfylla de nya tillståndskraven så att förskolans existens inte hotas.

Föräldrakooperativen ska därmed ges möjlighet att i första hand ta emot de barn vars föräldrar uppfyller de krav som kommer att gälla från den 1 januari 2019. Ett förslag till ansökan om undantag kommer att finnas tillgängligt på FSO:s medlemssidor den 7 juni.

- Rätten att välja medlemmar som uppfyller de nya kraven ser vi som den enda möjligheten att rädda föräldrakooperativens existens. Det innebär att om någon förälder med ekonomisk kunskap lämnar styrelsen måste det finnas en annan förälder med likvärdig kunskap som kan väljas för att ersätta denna. Att leva upp till öppenhets-kravet i skollagen, och för den delen föreningslagen, blir omöjligt om man vill vara säker på att man överlever på sikt, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9