Ljud orsakar oftare stress hos förskolepersonal

2018-06-27

Personal inom förskolan löper högre risk att drabbas av hörselbesvär än personal i andra kvinnodominerade yrken och blir lättare stressade av ljud. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

10.000 kvinnor har svarat på enkäten, hälften inom förskolan och hälften i andra kvinnodominerade yrken. Det visar sig bland annat att sju av tio förskollärare svarar att de blir lätt stressade av ljud, så kallad ljudtrötthet. I andra yrken är motsvarande siffra mycket lägre.

Även när det gäller symtom som ljudöverkänslighet, som innebär att ljud kan upplevas som direkt plågsamma, sticker förskollärarna ut. Kring hälften svarar att de är överkänsliga, dubbelt så många som i andra yrken.

Resultatet när det gäller förskolan är alarmerande, säger audionomen Sofie Fredriksson som står bakom studien.

- Ja, det är en väldigt stor ökning av risker. De rapporterar väldigt mycket mer hörselrelaterade symtom jämfört med kvinnor som inte är förskollärare. De har alltså en högre risk.
(Sveriges Radio)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9