Barn i dag kan ha mer tålamod än för femtio år sedan

2018-06-30

En jämförande studie som har gjorts av det klassiska s k marshmallowtestet visar att barn på 2000-talet kan vänta längre med att äta godis än barn på 60-talet.

Lisa Thorell, docent i utvecklingspsykologi vid Karolinska institutet, säger att det är svårt att dra några generella slutsatser men att studien är spännande.

- Den är intressant för att den inte är i linje med vad många kanske tror. Det vill säga att barn i dag är mycket mer beroende av snabba belöningar och att de inte har tålamod, säger hon.

Marshmallowtestet går ut på att forskare ger ett barn olika alternativ. Barnet får välja mellan äta en marshmallow, eller annat godis, direkt. Eller vänta en stund och då få två godisbitar. Barnet kan när som helst avbryta testet.

Det här klassiska experimentet har gjorts återkommande med barn i åldern tre till fem år. Nu har amerikanska forskare jämfört resultatet efter tester på mer än 800 amerikanska barn. Forskarna såg att barnen som testades på 2000-talet presterade bättre. De kunde vänta i snitt två minuter längre än barnen på 60-talet med att äta godiset.

En möjlig förklaring, enligt forskarna i studien, är att förskoleutbildningen har förbättrats.

- Fler barn får ta del av högkvalitativ förskola och det skulle kunna göra att de utvecklar självkontroll på ett bättre sätt, säger Lisa Thorell.

Enligt henne är det svårt att säga exakt vad resultatet beror på. Det kan också kan handla om att dagens barn är mer vana vid godis.

- Det blir lättare att vänta om du inte tycker att det som står framför dig är så jättelockande. Sen exakt vad det är som ligger i det här tror jag att vi behöver mer studier kring, säger hon.
(Sveriges Radio)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9