Digitala verktyg och källkritik i förskolan

2018-07-03

Projektet LekMiT hjälper lärare i förskola och förskoleklass att utveckla arbetssätt som kombinerar digitala verktyg och medier med lek och undervisning. Det handlar om att arbeta på barnens villkor.

I dagens samhälle är vi ständigt omgivna av budskap och information av alla möjliga slag. Barnen lever också i detta mediebrus. Statens medieråds undersökningar "Småungar och medier" visar att it- och nätanvändningen kryper allt längre ner i åldrarna. Det är därför viktigt att börja arbeta med medie- och informationskunnighet redan i förskolan.

CMiT är ett resurscentrum för it- och mediepedagogik i Piteå kommun. Här arbetar Ulla-Karin Lundgren Öhman som mediepedagog med inriktning mot förskolan. Hon är också projektledare för det sexåriga utvecklingsprojektet LekMiT som avslutas 2017. Ett projekt som främst vänder sig till förskola och förskoleklass.

- Syftet med LekMiT är att lärare ska upptäcka hur digitala verktyg kan användas för att väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska sin omvärld. Lärplattor är ett exempel på teknik som är lätt att föra in i förskolans verksamhet. De ger många spännande möjligheter att lära och hjälper barnen att utvecklas inom viktiga områden. Inte minst kreativt skapande och kritiskt tänkande, menar Ulla-Karin Lundgren Öhman.

LekMiT vänder sig till hela arbetslag och sträcker sig över ett helt år. Tidigare arbetade CMiT mest med korta kurser. Problemet var att de som då kom var de som redan var intresserade. Och då skedde ingen förändring i förskolans och förskoleklassernas lärmiljöer.

- Om det verkligen ska hända något måste hela lärarlaget lära gemensamt och ta tag i möjligheterna tillsammans. Många barn är vana vid digitala verktyg hemifrån, inte minst surfplattor. Ibland kan de hantera tekniken bättre än lärarna, men de behöver hjälp med att få igång tankar och reflektioner, säger Ulla-Karin Lundgren Öhman.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9