Förskollärarutbildning startar på tre platser i Småland

2018-08-06

Från och med hösten 2019 kommer Linköpings universitet enligt ett avtal med Campus Småland att erbjuda tre nya antagningsorter till förskollärarprogrammet.

- Förskollärare är ett av de största bristyrkena i landet, och det finns generellt sett ett sug efter att utbilda fler. Samtidigt blir det hårdare krav på större andel förskollärare i förskolan, och många pensionsavgångar på sikt, säger Helene Elvstrand, programansvarig vid Linköpings universitet.

De tre nya antagningsorterna blir Vimmerby, Västervik och Hultsfred, och enligt avtalet kommer man från och med hösten 2019 att erbjuda 20 studieplatser på varje ort.

- I många småkommuner är det än mer svårare, än i landet i stort, att få tag i utbildad personal, och där ser vi en annan studentgrupp än de som precis slutat gymnasiet. Många har kanske jobbat länge inom förskolan, och velat utbilda sig vidare, men valt bort det eftersom pendling inte fungerar på grund av till exempel familjesituation, säger Helene Elvstrand.

De som söker till utbildningen blir ordinarie programstudenter, med samma föreläsningar, uppgifter och examinationer som de studenter som går utbildningen i Norrköping.

- Studenterna på de nya orterna blir en grupp som arbetar tillsammans, och som träffas på sina orter. Ibland kommer de att vara på plats i Norrköping, och lärare kommer också att åka dit.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9