Lärarförbundet JO-anmäler Partille kommun

2018-08-13

Lärarförbundets avdelning i Partille, har anmält Partille kommun till Justitieombudsmannen, JO. Anledningen
är Partille kommuns beslut att förbjuda opinionsbildning på arbetstid och de konsekvenser det får. Mest uppmärksammat har förbudet att bära Lärarförbundets och Förskoleupprorets t-tröjor blivit. Tröjförbuden är en konsekvens av förbudet mot opinionsbildning.

Partille kommun förbjöd i våras kommunens förskoleanställda att bära t-tröjor med Förskoleupprorets logga, och förbudet gäller också Lärarförbundets tröja i den pågående valrörelsen. Lärarförbundet skriver i sin anmälan till JO att Partille kommun inte har någon beslutad klädpolicy som skulle förbjuda vissa typer av kläder och att förbundet inte har tecknat något avtal med kommunen "som inskränker den anställdes möjlighet till val av t-shirtar.".

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9