Fler mår dåligt inför att gå till jobbet

2018-08-13

Allt fler känner psykiskt obehag att gå till jobbet. Det visar senaste Jobbhälsoindex. Nästan en miljon känner
olust inför att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare. Fritidsledare, barnskötare och städare mår sämst.

Jobbhälsoindex (tidigare Jobbhälsobarometern) tar upp psykiskt ohälsa i arbetslivet och bygger på intervjuer med 9.991 yrkesverksamma personer mellan 20 och 65 år. Många känner olust inför att gå till jobbet. Det yttrar sig i sömnlöshet, vantrivsel, ångest och stress.

8 procent känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan och 14 procent gör det några gånger i månaden. Det motsvarar cirka en miljon människor.
De som tjänar under 25 000 kronor i månaden mår sämre än andra över att gå till jobbet.

De yrkesgrupper som sticker ut är fritidsledare, barnskötare och städare. Där känner 13 procent psykiskt obehag att gå till jobbet flera gånger i veckan.
(Kommunalarbetaren)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9