Fri förskola tillbakavisar anklagelse om diskriminering

2018-10-01

Utbildningsnämnden i Boden anklagar en fri förskola för diskriminering och hävdar att den bryter mot skollagen, något som tillbakavisas av förskolan.

Nämnden bedömer att ålder som förtursregel, som förskolan använder, är diskriminerande och strider mot skollagen.

- De har åldersindelade grupper. När det saknas barn i en grupp då tar man in barn i den gruppen och då kanske de går förbi kön. Så får man inte göra enligt lagstiftningen. Man får inte frångå kötiden, säger nämndens ordförande Britt-Marie Loggert-Andrén (S).

Påståendet tillbakavisas av förskolechefen på förskolan. Hon påpekar att kommunen också har åldersuppdelat mellan yngre och äldre barn, men större möjligheter att placera barn.

- Så vi tycker inte att vi går mot lagen, säger förskolechefen.

Lokalerna är byggd efter åldersgrupper.

- Om det finns en plats i 4-5-årsgruppen och det står en ett-åring först i kön vore det direkt olämpligt att sätta det barnen i den gruppen. Det skulle vara farligt för det lilla barnet, menar förskolechefen.

Hon poängterar att de endast förbisett kön någon gång.

Hon hade önskat att kommunen hade haft en större förståelse och åtminstone tillåter en småbarnskö och en storbarnskö.

- Då är det lättare för oss att hantera.
(NSD)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9