Statistik om barngrupper ses över

2018-10-19

Skolverkets statistik över barngruppernas storlek i förskolan har fått kritik för att inte ge en korrekt bild av verkligheten. Nu har myndigheten förtydligat att det inte räknas som en barngrupp om barnen bara går gruppen under en del av dagen.

När Skolverket presenterar sin årliga statistik över hur stora barngrupperna är i genomsnitt i varje kommun, kommer ofta kritik från personal som inte känner igen sig. Det har visat sig att en del kommuner baserar statistiken på de mindre grupper som barnen delas in i under en del av dagen.

Andra kommuner rapporterar hela barngruppen på en avdelning. Skillnaderna blir därför stora mellan kommunerna.

I sina anvisningar till kommunerna och de enskilda huvudmännen, skriver Skolverket att det är den grupp som barnet ingår i "under större delen av sin dag i förskolan", som ska rapporteras. Det har dock inte hindrat kommuner från att rapportera in de mindre barngrupper som barnen är i under några timmar.

Inför årets inrapportering, som sker nu i oktober, har myndigheten nu lagt till följande formulering: "Barngrupp där barnet ingår under en begränsad del av dagen avses inte".

Cajsa Anufrijeff Röhr är enhetschef för förskole- och grundstatistikenheten på Skolverket. Hon säger att skälet till att verket nu lagt till en formulering i instruktionerna till huvudmännen beror på att man vill att det ska bli tydligare vad som ska rapporteras in.

- Vi vet att den här frågan är stor medialt och bland de som rapporterar in. Det här är vårt försök att förenkla, men det här är inte ett arbete som är klart och färdigt. Vi vet att vi behöver se över det här begreppet ännu mer och vi arbetar kontinuerligt med det.

Varför har ni inte specificerat hur många timmar som avses med "större delen av dagen"?

- Det beror på att det inte är något som står i de allmänna råden. Vår definition stödjer sig på Skolverkets allmänna råd. Det är mycket möjligt att även utformningen av de allmänna råden att behöva ses över när man tittar vidare på det här.

(Kommunalarbetaren)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9