Utbildning för APL-handledare i Göteborg

2018-10-25

Studium/Göteborgsregionen inbjuder tillsammans med Burgårdens gymnasium, under hösten, till två dagars handledarutbildning för dig som arbetar som barnskötare inom förskolan.

För att kunna möta det ökande behovet av utbildade barnskötare är det viktigt med välutbildade barnskötare som tar emot och ger god handledning till de studerande under deras APL-tid, dvs den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Vi kommer bland annat att presentera programmet, diskutera yrkes- och handledarroll, samt bedömningsfrågor.
Dagar: 2018-11-14 ? 2018-11-15
Tid: 9.00 -16.00
Anmälan görs till Eva Lindqvist, eva.lindqvist@educ.goteborg.se.

I anmälan ska namn, personnummer, mobilnummer, epost och förskolans namn finnas med.

Dags att anmäla APL-platser för Barn- och fritidsprogrammet vårtermin 2019

Göteborgsregionen har ett uppdrag att samordna APL-platser för kommunala skolor i Göteborg inom det gymnasiala yrkesprogrammet Barn- och fritid. Eleverna har som utgång barnskötare.

Nedan hittar du en länk till svarsblankett för vårterminens APL-perioder, pedagogisk inriktning. Alternativt, kan de som önskar logga direkt in i systemet www.praktikplatsen.se och erbjuda platser. Saknar man inloggning kan man skicka mejl till support@praktikplatsen.se.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9