Läroplanen på tryckning

2018-11-05

Den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18, är på tryckning och levereras i mitten av november, meddelar Skolverket.

Vill du ha den med en gång?

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9