Sök bidrag för Skapande förskola

2018-11-07

Kulturrådets Skapande skola-bidrag ger möjligheter till att fördjupa samarbetet med professionella konst- och kulturaktörer. Fokus ska vara på att barn och unga ska få möta variationer av konst- och kulturuttryck och få möjlighet att utforska och utveckla sitt eget skapande. I nästa ansökningsomgång kommer man därför att lägga ännu mer fokus på fördjupning och på barns och elevers eget skapande.

Endast de ansökningar som tydligt uppfyller Kulturrådets prioriteringar och kriterier kommer att kunna få medel.

När ni planerar för kommande Skapande skola aktiviteter vill Kulturrådet att ni lägger extra mycket vikt på kärnan i Skapande skola: att barn och unga ska få möta olika konst- och kulturuttryck i samarbete med professionella kulturaktörer.

Vill du höra mer om läsåret 2019/20 kan du delta på Kulturrådets två webbinarier:

Datum: 27 november 2018 kl. 10-11 och 15 januari 2019 kl. 10-11. Anmälningssidan öppnar minst en vecka i förväg.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9