Bokgåvor till förskolan

2018-11-28

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att främja läsandet i förskolan. Utöver en extra satsning på högläsning ska nu alla förskolor i Sverige få gratis böcker. Syftet är att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos barn och föräldrar.

Under november får alla kommuner i Sverige en rekvisition per post från Kulturrådet, gällande utbetalning av bidrag för att beställa böckerna. Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019. Detta är ett engångsuppdrag och omfattar 50 miljoner kronor, och gäller både kommunala och fristående förskolor,

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9