Mindre barngrupper - mindre problem

2018-11-28

Många av Kommunals medlemmar arbetar som barnskötare. En viktig del i jobbet är arbetsmiljön och i förskolan finns flera utmaningar, alltifrån en hög ljudvolym till stress och stora barngrupper. Andra problem är brist på vikarier när någon blir sjuk. Allt detta påverkar arbetsdagarna för barnskötarna, skriver Susanna Lundell i en ledarartikel i Kommunalarbetaren.

En av de viktigaste faktorerna för en bra arbetsmiljö i barnomsorgen är storleken på barngrupperna. I många förskolor är grupperna stora vilket leder till stress för både de anställda och barnen.

Det är viktigt att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen i förskolan. Om stressen minskar leder det inte bara till bättre dagar för de anställda, utan också till att det blir lättare att rekrytera både barnskötare och tillfälliga vikarier. Förskolan har en av arbetsmarknadens högsta sjuktal och storleken på barngrupperna är avgörande när det gäller att minska antalet sjukskrivningar bland de anställda. Att förskolan är en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö är viktigt för alla!
(Kommunalarbetaren)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9