PRESSMEDDELANDE: Ny manifestation på måndag

2018-12-05

På måndag den 10 december samlar FSO åter barn, föräldrar och personal i de fria förskolorna i Göteborg till en manifestation för att visa stadens ledande politiker och tjänstemän så många som möjligt av alla de tusentals barn, vårdnadshavare, huvudmän och förskolepersonal som drabbas av den nya resursfördelningsmodellen. Många fria förskolor har redan aviserat en nedläggning under 2019 och tusentals barn kan då ställas utan förskoleplatser.

Även om vi har fått till ett undantag för förskolor med max 20 barn vet vi inte om detta undantag bara kommer att gälla under 2019. Vi har fått ett preliminärt besked att nuvarande avräkning på 10 procent på grundbeloppet för socioekonomisk fördelning endast kommer att bli 5 procent, vilket är glädjande. Fortfarande gäller dock att bidraget minskar eller ökar månad för månad utifrån barnens vistelsetid. Vi har alltså ännu inte lyckats få en ersättningsmodell som motsvarar dagens genomsnittsmodell vad gäller förutsägbarhet.

Osäkerheten är alltså fortsatt mycket stor och vardagstryggheten är fortsatt hotad för minst 3.600 barn. Många av dem går på förskolor som har ställt upp på Göteborgs förfrågan om de kan ta emot fler barn i sina verksamheter. Därmed hjälpte man Göteborg att klara av platsgarantin. Som tack för detta hotas de nu av ett system som bara ger 38 procent av ett heltidsbidrag för vissa barn.

Göteborg har en ny politisk majoritet. Vi vill med den här manifestationen visa vilket ansvar den nya majoriteten har för de fria förskolornas framtid på förskolenämndens sista sammanträde för året.

- Manifestationen på måndag gör vi så att alla barn på fria förskolor ska kunna gå på jullov och veta att deras vardagstrygghet är säkrad nästa år. Med all enorm visdom som samlas i Stockholm för Nobelfestligheter denna dag hoppas jag att lite klokskap spiller över västerut och inspirerar förskolenämnden i Göteborgs stad till ett förnuftigt beslut med barnens bästa i främsta rummet, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Tid: Måndag den 10 december kl 9-10
Plats: Gustaf Adolfs Torg, Göteborg

Fotnot:
Vid FSO:s första manifestation på Gustaf Adolfs Torg den 19 september samlades hundratals barn, föräldrar och förskolepersonal i protest mot det nya bidragssystemet. Vi hoppas denna gång på ännu större uppslutning för att visa tjänstemän och politiker att barn i fria förskolor ser precis likadana ut som alla andra barn, och är precis lika mycket värda.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9