Förkortat förskollärarprogram startar nästa höst

2018-12-14

Jobbar du som barnskötare och funderar på att vidareutbilda dig till förskollärare? Då kanske Linnéuniversitetets kan vara något. Igår presenterade nämligen Linnéuniversitetet ett nytt förkortat förskollärarprogram för pedagogiskt verksamma. Det som krävs är att du har minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola efter 1998, varav minst två år sammanhängande tjänstgöring.

- Vi gör den här satsningen för att skapa fler vägar till förskollärarexamen och därmed kunna utbilda fler förskollärare. Det finns ett uttalat behov av fortbildning av befintlig personal från förskolechefer och utvecklingsledare i kommunerna, säger Stefan Lund, dekan för Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.

Alla programmets kurser är uppbyggda utifrån de sökandes kunskaper om och erfarenheter av förskolans verksamhet och pedagogiska arbete som tas med in i studierna. Studierna sker på distans på 75 procents studietakt, med campusträffar i Växjö och Kalmar. Det nya kortprogrammet är på 150 poäng i stället för 210.

- Här får personer med gedigen yrkeserfarenhet möjlighet att utbilda sig på kortare tid, men ändå nå samma kunskapsmål och kompetens som det "vanliga" förskollärarprogrammet. Linnéuniversitetet är det enda lärosätet i Sverige som erbjuder denna möjlighet, säger Stefan Lund.

- Viktigt att notera är att programmet ligger i den tidiga ansökningsperioden (15 februari-15 mars), så de sökande får sina antagningsbesked före sommarsemestern.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9