750 nya förskolor behövs

2018-12-16

Behovet av nya lokaler är stort över hela landet. Cirka 750 nya förskolor och 350 skolor kommer att behövas mellan 2018 och 2021, enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste ekonomirapport.

- Det händer oerhört mycket just nu, säger Hans Flygare, ombudsman på Lärarförbundet.

För att följa med i det som sker sitter han bland annat i styrelsen för Skolhusgruppen, en förening och ett nätverk som fokuserar på skolmiljö, byggnader och gårdar. Och han ska följa Boverkets arbete med att ta fram en vägledning för gestaltningen av förskolors och skolors fysiska miljö.

-?Vår ingång är att få in professionen i det som händer, så att vi får vara med och tycka till. Det är ju lärare, elever och skolledare som ska vara i lokalerna när de står klara.

En farhåga Hans Flygare har handlar om vad som sker med utemiljön när det byggs nytt.

-?När städer förtätas blir gårdarna mindre, ytorna för idrott utomhus blir färre och idrotts­hallarna färre.

En annan farhåga handlar om skolledarnas arbetsbelastning i byggprocessen.

-?Det är en uppgift som tar mycket tid och innebär många kontakter, med logistik som ska lösas och saker som inte blev som det var tänkt.

Huvudmännen måste erbjuda stöd och resurser som avlastar, menar Hans Flygare. Så att skol­ledare kan vara med i processen, utan att gå under.

-?Att bygga nytt är samtidigt en möjlighet att förverkliga pedagogiska idéer man har som skolledare. Det är ju fantastiska miljöer som byggs och det är roligt att det satsas mycket nu.
(Chef&Ledarskap)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9