Bidrag och riktmärken har påverkat barngruppernas storlek

2018-12-17

77 procent av kommunerna och ansvariga för fristående förskolor anser att bidraget för att minska barngruppernas storlek har påverkat deras ambitioner att göra barngrupperna mindre. Drygt hälften anser också att Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar påverkar. Det visar Skolverkets utvärdering av statsbidraget.

- Mindre grupper är viktigt för att skapa trygghet och lärande för barnen. Enligt deltagarna i studien är mindre barngrupper den näst viktigaste kvalitetsfaktorn efter personalens utbildning och kompetens. Det är i linje med forskningen som visar att personalens kompetens är viktigast för en bra förskola, säger Mikael Ejerblom, enhetschef på Skolverket.

När Skolverkets statistik sammanställs på nationell nivå visar den att barngrupperna har minskat. 2014 bestod den genomsnittliga barngruppen i förskolan av 16,9 barn. 2017 hade den minskat till 15,3 barn.

- Det kan se väldigt olika ut i olika kommuner och på olika förskolor. Men när vi sammanställer statistiken på nationell nivå så kan vi se att barngrupperna har blivit mindre de senaste åren, säger Mikael Ejerblom.

Samtidigt som statistiken på nationell nivå visar att barngrupperna har blivit mindre har antalet anställda per barngrupp minskat. 2015 hade en barngrupp i förskolan i genomsnitt 3,2 årsarbetare. 2017 hade en barngrupp i genomsnitt 3 årsarbetare.

- Utvärderingen visar att en vanlig åtgärd för att minska barngruppernas storlek är att dela på befintliga barngrupper. Statsbidraget har ofta gått till att finansiera mer personal men samtidigt vet vi att det är stor brist på förskollärare och utbildade barnskötare. Det är en stor utmaning för många förskolor, säger Mikael Ejerblom.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9