Barn som har gått i förskola får högre lön som vuxna

2018-12-20

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

En ny översikt gjord av forskare knutna till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har analyserat 26 studier från 12 länder om effekterna av att gå i förskola.

Resultatet visar att barn som gått i förskola i snitt har högre utbildningsnivå, i större utsträckning arbetar och har högre lön som vuxna. Det visar också att barn till lågutbildade har störst nytta av förskolan samt att samhällsnyttan med förskola överstiger kostnaden.

- Samlat tyder resultaten på att förskola kan vara en god investering för samhället, givet att kvaliteten är tillräckligt hög, säger Jens Dietrichson, en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Däremot påverkas inte barnens kognitiva färdigheter av att gå i förskola, som IQ-nivå eller färdigheter i läsning och matematik. Förskolan har heller ingen påverkan på hälsa eller välbefinnande i vuxen ålder.
(Lärarnas tidning)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9