Svenska förskolor kan få EU-pengar

2018-12-18

Nu kan förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar söka totalt 225 miljoner kronor för kompetensutveckling, utlandspraktik och internationella samarbetsprojekt.

- Det är en kraftig ökning från förra året. Nu hoppas vi att fler tar vara på möjligheten till utveckling genom internationella utbyten och samarbeten, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet som fördelar pengarna.

Pengarna delas ut inom Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Inför 2019 ökar budgeten för skolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar med 30 miljoner kronor jämfört med i år.

- Internationella utbyten och samarbetsprojekt stärker skolans kvalitet. Genom att samarbeta med andra länder kan svenska skolor få tips på nya metoder som utvecklar undervisningen. Det är också en chans till utveckling för lärare och elever, säger Karin Röding.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9