Statsbidrag för Läslyftet i förskolan

2019-01-10

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.

Den reviderade läroplanen för förskolan framhåller högläsningens betydelse. Att delta i Läslyftet kan vara ett sätt att utveckla förskolans kompetens kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text.

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskolor kan söka statsbidraget.

Huvudmän kan endast ansöka om statsbidrag för förskoleenheter som finns med i Statistiska centralbyråns (SCB) statistik från hösten 2017 (15 oktober-statistiken). Det går inte att söka bidraget för förskoleenheter som det inte finns uppgifter om i SCB:s statistik från hösten 2017.

Ansökan för 2019/20 är öppen 15 januari - 15 februari i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9