Barnombudsmannen gör unik undersökning i förskolan

2019-01-28

För första gången får förskolebarn själva berätta om sin vardag i en större undersökning. Nu gör Barnombudsmannen en enkätundersökning bland 5-åringar på 300 förskolor över hela Sverige.

- Vi vill ta reda på hur barnen själva uppfattar övergången mellan hemmet och förskolan. Till exempel hur de upplever lämningen på morgonen. Det finns en brist på statistik om våra yngsta barn och vi saknar speciellt deras egna röster. Oftast är det deras föräldrar som kommer till tals. Statistiken som finns handlar också mest om föräldrarnas ekonomi och barnens hälsa. Med den här undersökningen kommer vi få viktig kunskap om barnens vardag och framförallt hur de själva ser på den. Alla barn har rätt att komma till tals, även de yngsta! säger Stella Rössborn, utredare på Barnombudsmannen.

Vad ska resultatet användas till?

- Vi hoppas att barnens egna perspektiv på sin vardag kan bidra till ett meningsfullt samtal bland förskolepersonal. Vi tror givetvis att förskolorna redan idag reflekterar över de här frågorna, men vi hoppas kunna bidra med mer kunskap. De förskolor som medverkar kommer få ett återkopplingsmaterial de kan använda för att prata med barnen efteråt, till exempel på en samling. Resultatet av hela undersökningen kommer Barnombudsmannen att redovisa i rapporter under 2019. Målgruppen är både förskollärare och beslutfattare som kan påverka situationen för förskolebarn. Vi vill att undersökningen ska bidra till att göra de yngsta barnens vardag bättre, säger Stella Rössborn.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9