För lång väntetid till förskola - kommunen bryter mot lagen

2019-02-04

Det är lång väntan på att få barnomsorg på många håll. I Ludvika står cirka 200 barn i kön och trots flera pågående byggen kommer det att dröja innan kommunen klarar de lagstadgade fyra månadernas väntetid.

På Ludvika gård ska en helt nybyggd förskola tas i bruk om någon vecka. 30 barn får plats där och i år väntas kommunen ge totalt 90 av barnen i kön plats.

- Många har väntat länge och en del är förtvivlade. Arbetsgivare väntar på besked och många ska igång att läsa svenska för invandrare, säger förvaltningschef Barbro Forsberg Nystedt som kan konstatera att stor konkurrens och efterfrågan på byggjobb försenat pågående förskolebyggen för kommunen.

Enligt lagen är kommunen skyldig att tillhandahålla barnomsorgsplats inom fyra månader, men Ludvika är för närvarande en av de kommuner som inte klarar detta. En person har anmält kommunen för detta och Skolinspektionen utreder nu läget.

Håkan Frank (S) som är ordförande för social- och utbildningsnämnden hävdar att kommunen inte kunnat förutse de senaste årens stora efterfrågan på barnomsorg.

- Svårt att förutse boomen från 2015 när vi fick många invandrare hit. De som anvisades hit till kommunen var noll, men ändå har det kommit närmare 150 personer med många barn, säger Håkan Frank.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9