Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

2019-02-07

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, erbjuder stöd och utbildning till huvudmän, förskolor och skolor. Ansök till utbildningarna senast den 5 mars.

Utbildningen ska bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Deltagarna får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll.

Utbildningen fokuserar följande områden:
- Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Identitet och jämställdhet
- Att leda samtal
- Modeller för skolutveckling

För att få delta i utbildningen krävs att deltagaren
- är legitimerad förskollärare
- har minst fyra års erfarenhet av undervisning
- har, eller kommer från 2019/20 ha, hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå eller har eller kommer från 2019/20 ha, en samordnande roll för flera förskolors arbete med språk-, läs- och skrivutveckling
- har särskilt intresse för språk- och kunskapsutvecklande arbete och strävar efter att utifrån aktuell forskning medvetet och systematiskt utveckla arbetet med barns språk-, läs- och skrivutveckling
- har erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utveckla undervisning.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9