Förskolebibliotek gynnar språkutveckling

2019-02-07

Efter två år med ett förskolebibliotek ser personalen i Saltskog i Södertälje barn med en ökad läslust och en rikare vokabulär.

En av farhågorna med skolsegregation är att den kan skapa begränsade möjligheter för barn och ungdomar att lära sig svenska. I Södertälje har man som ett led i att motverka en sådan utveckling öppnat ett förskolebibliotek.

Pedagogiken kring biblioteket, som ligger i Saltskog, vilar på vetenskaplig grund enligt förskolechefen Karin Strömbom Landquist. Efter två år ser personalen tydliga resultat.

- Vi ser barn med ett rikare ordförråd och som använder sitt språk på ett rikare sätt, säger Karin Strömbom Landquist.
(SVT Nyheter Södertälje)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9