Få anmäler när barn kränks

2019-02-21

Ibland händer det som inte får hända: Ett barn i förskolan utsätts för en kränkning av personalen. Personal gör barn illa fysiskt, eller pratar till dem elakt.

Om ett barn kränks av personal eller ett annat barn, är förskolan skyldig att anmäla till huvudmannen, det vill säga kommunen eller det privata företaget. Även personalen är skyldiga att anmäla. Men när tidningen Kommunalarbetaren frågar kommunerna hur vanligt det är med anmälningar om att personal har kränkt barn, visar det sig att de flesta kommuner bara har fått in ett fåtal anmälningar. Mer än hälften hade inte fått in en enda anmälan 2017.

Det kan bero på att personal och förskolechefer inte vet vad som ska betraktas som en kränkning. 2016 riktade Skolinspektionen exempelvis kritik mot Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholm för att signaler om kränkningar riskerade att inte nå fram till förvaltningen.

Intervjuer visade att en del förskolepersonal inte kände till hur de skulle anmäla och andra var osäkra på vad som skulle anmälas. Personalen menade att de flesta händelser kunde lösas på förskolan och att det "inte behövde gå så långt" som en anmälan. Men alla fall där barn upplever sig ha blivit utsatta för en kränkning, ska enligt skollagen anmälas och utredas. Förskolan ska inte själva göra en värdering av hur allvarlig händelsen är innan det görs en anmälan.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9