Skolverket anordnar webbkurs om identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan

2019-03-05

Syftet med Skolverkets webbkurs är att den ska vara ett stöd i implementeringen av läroplanen för förskolan (2018) och bidra till arbetet med att utveckla undervisningen i förskolan. Ett ytterligare syfte med kursen är att vara ett stöd i arbetet med identitet, jämställdhet och digitalisering, för att dessa perspektiv ska bli en del av förskolans undervisning.

Webbkursen består av teoretiska inslag, praktiska uppgifter och interaktiva övningar. Innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer bland annat att få ta del av artiklar och filmer, reflektera, diskutera och tillsammans med ditt arbetslag planera och genomföra undervisningssituationer inom områdena identitet, jämställdhet och digitalisering. Du finns även interaktiva delar där du får öva dina kunskaper eller undersöka dina egna värderingar.

Kursen är för all pedagogisk personal i förskolan. Förskolechefer har en egen del av kursen som bland annat kommer att handla om hur man kan organisera för kursen.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9