Förskole­biträden kan bli ny yrkes­grupp

2019-04-03

Det är brist på utbildade barnskötare, och bristen beräknas bli ännu större i framtiden. För att rusta sig för det har en förskola i Grästorps kommun på prov anställt två personer som har fått den nya titeln förskolebiträden. De har anställts utöver den ordinarie personalstyrkan, och tanken är att de ska göra sådant som inte kräver utbildning, så att barnskötarna får tid till det pedagogiska arbetet.

- För mig finns det inget som heter outbildad barnskötare. Jag tycker att det är fel mot dem som har utbildat sig till barnskötare. Det här blir ett sätt att särskilja dem som har utbildning mot dem som inte har. För mig är det ett sätt att stärka barnskötarrollen, säger Linda Edling.

Hennes upplevelse är att de mer "okvalificerade" uppgifterna oftare har legat på barnskötarna. Hon har förståelse för att barnskötarna kan känna att deras kompetens osynliggörs när det pratas så mycket om förskollärare.

- Det är lika stor brist på utbildade barnskötare och det här är ett sätt att ta hand om dem också, så att de också får känna sig betydelsefulla. De har en viktig roll på förskolan och de har en utbildning för att jobba här, säger Linda Edling.

Enligt Linda Edling är de två förskolebiträdena inte en ersättning för utbildad personal, utan har anställts utöver budget, på allmän visstidsanställning. Hon hoppas att det ska kunna bli permanent.
(Kommunalabetaren)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9