Språksatsning i Rinkeby-Kista ska ge barnen större ordförråd

2019-04-04

Barnen i Rinkeby-Kistas kommunala förskolor har sammanlagt 84 olika modersmål och personalen 54. Ett problem, anser stadsdelsförvaltningen som nu inleder en stor språksatsning.

Genom språkinsatser som planerad högläsning och små bibliotek på förskolorna, hoppas förvaltningen på ökad läslust och språkutveckling bland barnen.

- Många av stadsdelens barn lever i ett sammanhang där svenskan behöver stärkas och därför är språket ett prioriterat område att arbeta med, säger ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Benjamin Dousa (M).

För att säkerställa pedagogernas språkkunskaper satsar förvaltningen på fortbildning hos förskolelärare och pedagoger. Personalen får genom ett samarbete med stadsbiblioteken gå på språkutvecklande kurser.

Hittills har fyra av stadsdelens trettio förskolor gått med i satsningen.

Högläsning har länge varit en del av förskolan. Men nu vill förvaltningen förändra och förtydliga satsning mot mer kvalitativ högläsning, med återkommande aktiviteter som dialog och reflektion.
(SVT Nyheter Stockholm)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9