Outbildade kan bli förskoleassistenter

2019-05-06

Nästa år behöver kommunerna i Göteborgsregionen anställa 3.000 förskollärare och lika många barnskötare. Nu satsar de på vidareutbildningar och försöker höja barnskötarnas status.

En monumental utmaning. Det är vad de 13 kommunerna i kommunalförbundet Göteborgsregionen står inför, enligt Sofia Larsson, verksamhetschef på utbildningsavdelningen.

- Vi är i ett allvarligt läge. Det saknas mycket personal, samtidigt som det föds fler barn och ställs krav på minskade barngrupper. Det är nästan så vi skulle behöva trolla, säger hon.

För ett drygt år sedan bildades ett branschråd för förskolan, där förvaltningschefer och verksamhetschefer i flera kommuner i Göteborgsområdet ingår. Branschrådet vill att det ska ställas tydligare krav kring barnskötares kompetens och är därför på väg att skapa en ny befattning för personer som inte har barnskötarutbildning.

- Arbetsnamnet på befattningen är förskoleassistent, och kommunerna får möjlighet att införa den om de önskar, säger Sofia Larsson.

De som saknar relevant utbildning föreslås alltså inte kallas barnskötare utan förskoleassistenter. Enligt Sofia Larsson skulle deras arbetsuppgifter kunna vara att förbereda inför måltider och utflykter, sköta viss städning och att öppna och stänga då det är färre barn på plats. Det ska ge barnskötare och förskollärare större möjligheter att arbeta direkt med barnen och planera verksamheten.

På så vis höjs utbildade och erfarna barnskötares status, är tanken. Och kanske sporras de som anställs som förskoleassistenter att utbilda sig till barnskötare.

De som är barnskötare och vill vidareutbilda sig till förskollärare kommer att erbjudas en "yrkesväxling". Deras kunskaper valideras och de får sedan möjlighet att kombinera arbete och studier vid Göteborgs universitet på deltid, 75 procent.

- Det är ganska krävande, särskilt för studieovana personer. Vi ska se över hur vi kan stötta dem i studierna, säger Sofia Larsson.
(Dagens Samhälle)

FSO-KOMMENTAR:
Att förskolan lider en enorm brist på utbildad personal, förskollärare och barnskötare, är ingen nyhet - det har tyvärr blivit skåpmat. Att det måste byggas många nya förskolor för att det föds fler barn och de gamla lokalerna inte håller måtten utifrån buller och ventilation är ingen kioskvältare.

Vad gör då Sveriges kommuner som har ansvar för 80 % av alla förskolebarn i Sverige? Jo, för att lösa bristen på förskollärare har flera kommuner bland annat infört begrepp som "outbildad förskollärare" eller "förskollärare med kommunal behörighet" för personer som anställs som förskollärare, men som saknar förskollärarlegitimation.

För att lösa platsbristen bygger kommunerna enorma ?barnfabriker? där 150-180 barn ska tillbringa sina dagar. Och för att slippa besvärliga diskussioner om barngruppernas storlek används nya begrepp som "hustal" och "hemvist" i stället för avdelning.

Nästa steg är nu att döpa om outbildad personal till "förskoleassistenter". På vilket sätt denna ändring tillför mer resurser eller kompetens till förskolan framstår som ytterst oklart. Det kommer inte att ställas några särskilda kunskaps- eller utbildningskrav på förskoleassistenter. På måndag morgon går du till jobbet som outbildad personal och på måndag eftermiddag går du hem som förskoleassistent. Att döpa om outbildad personal till förskoleassistenter har inte ett dyft att göra med hur förskolan ska organiseras för att ge våra minsta medborgare den bästa starten på sitt livslånga lärande.

Enligt förslaget ska förskoleassisternas arbetsuppgifter "kunna vara att förbereda inför måltider och utflykter, sköta viss städning och att öppna och stänga då det är färre barn på plats. Det ska ge barnskötare och förskollärare större möjligheter att arbeta direkt med barnen och planera verksamheten". FSO:s uppfattning är att det kan och gör de redan i dag utan att kallas för förskoleassistenter. Rent krasst handlar det om Potemkinkulisser*. Den svenska förskolan behöver stora satsningar i form av fler anställda, mindre förskoleenheter och schyssta arbetsvillkor för både barn och vuxna, men i stället ska problemen lösas med att de som saknar "relevant utbildning" ska döpas om till förskoleassistenter.
Mimmi von Troil, vd FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9