YRGO förlänger ansökningstiden

2019-05-15

Högre yrkesutbildning Göteborg, YRGO, förlänger ansökningstiden för utbildningen Specialistutbildad barnskötare med inriktning språkutveckling, som bygger vidare på grundutbildningen till barnskötare. Utbildningen riktar sig till dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om barns lärande och språkutveckling för att kun-na utveckla arbetssätten i förskolan och de pedagogiska metoderna. Det nya datumet för ansökan är den 20 juni.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9