Förskolechef åtalas för tjänstefel

2019-05-29

En förskolechef har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om personen misstänker att ett barn far illa. Chefen på en förskola i Västsverige anmälde - men för sent, menar nu åklagare.

- Åtalet är grundat på en helhetsbedömning på situationen. Det är svårt att säga exakt vilken dag anmälan skulle gjorts. Där är min ställning att det tagit för lång tid. Finns misstankar att ett barn far illa ska man orosanmäla snarast, säger Andreas Ekengren, åklagare i fallet.

Redan under hösten 2016 upplevde pedagoger på förskolan oro för en flicka. Enligt personalen på förskolan ska flickan ha visat rädsla när hennes pappa hämtade på förskolan. En polisanmälan mot pappan gjordes, men man kunde inte styrka att flickan blivit utsatt för något.

- Det har ingen betydelse för det här åtalet. Finns det misstankar om att ett barn far illa ska man anmäla till det snarast, så att socialtjänsten kan anmäla till rättsliga instanser. Men i efterhand finns ingenting som tyder på att föräldrarna utsatt dottern för fara.

Orosanmälan skedde först i juni 2017 - året efter att förskolans personal börjat reagera.

Flickan ska ha sagt saker som "jag vill inte gosa under täcket", "jag vill inte ha snoppen i min ficka" och "man ska inte ha fingret i rumpan, där ska man ha bajs". Det var både kommentarerna från flickan och problem vid hämtningar och lämningar som gjorde att förskolechefen till slut anmälde till socialtjänsten.

Efter orosanmälan begärde föräldrarna ut sina handlingar från socialtjänsten, där det framgår att personalen haft oro för flickan flera månader innan anmälan gjordes.

Den åtalade förskolechefen nekar till brott. Nu väntar en rättegång som troligen kommer ske i höst, enligt åklagare Andreas Ekengren.
(Göteborgs-Posten)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9