Utmaningar och stöttning i ett flerspråkighetsperspektiv

2019-05-29

Skolverket har producerat en film om stöttande undervisning i ett flerspråkighetsperspektiv. Filmen är en del av Skolverkets webbstöd "Flerspråkighet som resurs i förskola och skola".

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9