Hygienveckan 2019

2019-06-10

Årets Hygienvecka äger rumm vecka 38 med invigning den 16 september.

Årets tema är Hygien - en hållbar strategi. Med det temat vill man markera att tydliga ramar, planer, riktlinjer och strategier för hygien är viktigt. God hygien sker inte bara vid ett tillfälle. För följsamhet krävs det kunskap, lärande, träning, inköp, konsekvent ledning, mätbara mål, bland annat. På arbetsplatser som vårdinrättningar, äldreboenden, förskolor och skolor kommer man betydligt längre i det arbetet genom att skapa en struktur och tanke bakom hygienarbetet, jämfört med en inställning som utgår från att det nog ska lösa sig.

I Sverige kommer mer än 50 kommuner att delta i årets kampanj, och i Danmark har drygt 60 kommuner anmält sig och man hoppas också att Norge kommer att medverka i år. Tillsammans gör det Hygienveckan till Europas största kampanj för hygien och smittskydd!

Att starta hygienveckan med en invigning under festliga former är en bra uppstart till de hygienaktiviteter som kommer att genomföras under veckan. Det är också ett perfekt tillfälle att göra föräldrar uppmärksamma på ert arbete med hälsa och hygien på förskolan.

Den officiella invigningen i Sverige sker måndagen den 16 september i Slottsskogen, Göteborg.

För förskolorna i Västra Götalandsregionen finns ett särskilt startkit att beställa.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9