Långvarig hetta drabbar barn på förskolor

2019-06-27

Värmeböljan sommaren 2018 förde inte bara med sig skogsbränder utan innebar också problem för gamla och unga. Nu visar nya studier från Göteborgs universitet att hetta begränsar förskolebarns utelekar eftersom många gårdar inte kan ge tillräckligt med skugga.

I kölvattnet av den exceptionellt varma sommaren 2018 utlyste forskningsrådet Formas medel för tvärvetenskaplig forskning om effekterna av ett extremt klimat.

- Vi sökte anslag och fick pengar för att studera hur värme påverkar förskolebarn i deras utemiljö, säger docent Fredrik Lindberg, forskare inom stadsklimatologi och naturgeografi.

Han leder det tvärvetenskapliga projektet Värmeböljors påverkan på förskolebarns fysiska aktivitet och välbefinnande i deras utomhusmiljö, där även Oskar Bäcklin, mastersstudent på geografiprogrammet, medverkar.

Inom ramen för sitt examensarbete har Oskar Bäcklin intervjuat ett tiotal förskollärare och undersökt utegårdar för 438 förskolor i Göteborg.

Studien visar att merparten av förskolornas gårdar saknar tillräckligt med skugga under varma dagar.

- Enligt lokalförvaltningen i Göteborgs stad bör varje barn ha 35 kvadratmeter att röra sig på. Det innebär en yta på 350 kvadratmeter för tio barn. Men under varma och soliga dagar när barnen behöver vara i skugga krymper denna yta, säger Oskar Bäcklin.

Lokalförvaltningen har i år börjat titta på utegårdarna och många av förskolornas gårdar har inte tillräckligt med skuggiga platser.

- Bäst skugga ger träd, men det tar tid för dem att växa upp vid nyplantering. En del förskolor använder därför solskydd som till exempel parasoller, men dessa ger inte alls samma solskydd och går dessutom lätt sönder, säger Fredrik Lindberg.

Alternativet blir att hålla barnen inomhus. Det är inte ett lyckat alternativ eftersom barn behöver fysisk aktivi-tet för sin hälsa och möjligheterna till rörelse är större utomhus.

- Vissa av gårdarna jag tittat på har nästan ingen skugga alls. Många utegårdar har dessutom underlag av asfalt eller gummiliknande beläggningar, material som i sig kan bli heta under varma och soliga dagar, säger Oskar Bäcklin.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9